Halal CU PTN
(Halal PTN)
  ถือศีลอดแบบยิวและคริสต์   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     คัมภีร์อัลกุรอานบอกไว้ในบทอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 183 ว่าการถือศีลอดนั้นกำหนดแก่มุสลิมเช่นเดียวกับที่เคยกำหนดแก่ชนกลุ่มอื่นมาก่อนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องจริง กลุ่มชนที่อัลกุรอานกล่าวถึงคือชนชาวยิว คริสต์ ฮานิฟ และกลุ่มศาสนาใกล้เคียงกัน...
2017-06-11 15:46
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  ละศีลอดที่ศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1438 ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์พอดิบพอดี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง คลองตัน เรียกกันสั้นๆว่า “ศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน”...
2017-06-03 16:29
Halal CU PTN
(Halal PTN)
ถือศีลอดแบบอิสลาม (IF) เพิ่มภูมิต้านทานโรค   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     ในทางการแพทย์ มองการถือศีลอดแบบอิสลามในเดือนรอมฎอน (Islamic Fasting) ว่าเป็นการอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่อง (Intermittent Fasting เรียกย่อว่า IF) เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการกินอาหารและการนอนหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต...
2017-05-31 22:52
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  ถือศีลอดไม่สร้างปัญหาต่อวงจรการนอน   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ถือศีลอดแบบอิสลาม (Islamic Fasting เรียกย่อว่า IF) ในทางการแพทย์จัดเป็นการอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่อง (Intermittent Fasting เรียกย่อว่า IF) อีกแบบหนึ่งเนื่องจากอดแล้วหยุดแล้วจึงเริ่มอดใหม่...
2017-05-30 09:57
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  อดอาหารแบบอิสลาม (Islamic Fasting) ช่วยพัฒนาเซลล์สมองและยืดอายุ   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     โปรแกรมสุขภาพที่กำลังฮิตในโลกตะวันตกวันนี้คือการอดอาหารอย่างไม่ต่อเนื่อง เรียกกันว่า Intermittent Fasting มีคำย่อว่า IF ที่แนะนำกันมากมีอยู่สองวิธี ได้แก่ (1) เทคนิค 14/10 โดยอดอาหารอย่างสิ้นเชิง 14...
2017-05-28 11:22
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  อาลัยนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน   จำไม่ได้ว่าผมเริ่มเขียนบทความให้กับเนชั่นสุดสัปดาห์ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ไม่ใช่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 ที่เนชั่นสุดสัปดาห์เริ่มเปิดตัวออกสู่ตลาดอย่างแน่นอน ลองพยายามทบทวนความจำที่ค่อนข้างไร้ระบบของตนเอง กระทั่งเริ่มจดจำได้บ้างแม้จะลางเลือนเต็มทน...
2017-05-26 09:14
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยังไม่มีชาติใดกล้าก่อสงครามนิวเคลียร์   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     ดร.สตีเฟ่น ฮอว์คิง (Stephen Hawking) นักฟิสิกส์ร่างกายพิการกล้ามเนื้อลีบชาวอังกฤษ ออกมาพูดผ่านเครื่องช่วยพูดในปี 2016...
2017-05-24 21:59
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  การสร้างนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     วิทยาศาสตร์ฮาลาลคือวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆที่ทำงานเพื่อมุ่งควบคุมหรือกำจัดสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลามให้พ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆสำหรับผู้บริโภคมุสลิมหรือผู้ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล งานวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ไม่ว่างานวิเคราะห์...
2017-05-19 20:56
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  เตรียมตัวต้อนรับรอมฎอน   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน   ขอบคุณภาพจาก http://th.thaingo.org   ช่วงเวลานี้คือช่วงนับถอยหลังเข้ารอมฎอน ในยุคสมัยของท่านนบีมูฮำมัด (ซ.ล.) บรรดาซอฮาบะฮฺ (สหายหรือผู้ติดตาม) จำนวนไม่น้อยเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนกันเอิกเกริก หลายคนเตรียมตัวกันมาก่อนหกเดือนเสียด้วยซ้ำ...
2017-05-18 15:46
Halal CU PTN
(Halal PTN)
วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     หากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นของในหลวงก็ไม่น่าจะผิดเพราะราชภัฏแปลว่าคนของในหลวงที่ทำงานให้ประชาชน วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมี 38 แห่ง หลายแห่งทำงานใกล้ชิดกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (...
2017-05-17 14:21

Pages