Harapankampong
(Harapankampong)
                                            ในอดีตแก่งนางรำเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ได้ แก่งนางรำยังเป็นที่รวมตัวของชาวบ้านในการทำกิจกรรมทางศาสนา เช่น งานบวช สระหัวนาค ชักพระ เป็นต้น                      นอกจากนี้...
2017-07-18 10:45
Harapankampong
(Harapankampong)
                    เด็กหญิง ลักษิกา สอนนอก หรือ “น้องครีม” เป็นสาวน้อยจากจังหวัดกำแพงเพชรแต่ได้มาเติบโตและเล่าเรียนอยู่ในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา น้องครีมจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านยะหา ปัจจุบันเธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล...
2017-06-21 11:23
Harapankampong
(Harapankampong)
  ภาษาที่พ่อสอน                      “เปีย” เด็กสาวในวัย 14 ปี ผมยาว ตาโตและรอยยิ้มอันมีเสน่ห์ที่รับกับผิวสีแทนของเธอ ทำให้ใครที่อยู่ใกล้สามารถหลงไปกับมนต์เสน่ห์ที่เธอมีได้อย่างไม่ยากเย็น เธอศึกษาในรั้วโรงเรียนรามันศิริวิทย์ เธอเป็นหนึ่งในเยาวชนต้นแบบในโครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม...
2017-04-07 12:05
Harapankampong
(Harapankampong)
                                    ตามรอยคุกธารโต ตอนที่ 2                 ครั้งก่อน เคยได้นำเสอนเกี่ยวกับกระบวนการในการได้มาซึ่งข้อมูลของ เยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ในการลงพื้นที่ วาดแผนที่เดินดน เก็บข้อมูล เกี่ยวกับ คุกธารโต และ อีกหลากหลายกิจกรรมที่ได้ไม่ว่าจะเป็น...
2017-03-22 16:33
Harapankampong
(Harapankampong)
                 การดำเนินโครงการใดๆก็ตาม เมื่อมีตัวขับเคลื่อน คือ เยาวชนในโรงเรียน ที่สามารถเปิดพื้นที่ในโรงเรียนเป็นพื้นที่กลางในการดึงชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำศาสนาและ ผู้นำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการด้วยกัน  ต้องอาศัยการพูดคุย การสานสัมพันธ์...
2017-03-21 14:45
Harapankampong
(Harapankampong)
                               โหม่ง กรับ ฉาบ กลองยาว ฉิ่ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บรรเลงในวงกลองยาว แต่ละเสียงมีความไพเราะที่แตกต่างกัน และสามารถประสานเสียงของความแตกต่างนี้ให้ มีความครื้นเครง เพลิดเพลิน และสนุกสนานตามจังหวะการขึ้น ลง ของเสียงดนตรีกลองยาว                ...
2017-03-17 15:39
Harapankampong
(Harapankampong)
วาดความหวัง วาดความรัก วาดความฝัน ผ่าน กราฟชีวิต ของเยาวชน Hakam                ก่อนอื่นขอเท้าความเกี่ยวกับโครงการก่อนว่า ชื่อโครงการของเรา  คือ โครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม หรือ Harapankampung หรือสั้นๆ คือ Hakam  ซึ่งจะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการทั้งหมด 6 โรงเรียนในจังหวัดยะลา...
2016-09-30 07:39
Harapankampong
(Harapankampong)
                 กริชรามันห์ เดิมทีในภาษามลายูท้องถิ่นเรียกว่า กริชตาจง มีอายุกว่า 1200 ปี อาจารย์พิชัย หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านกริชได้อธิบายว่า ด้ามกริชแบบเดิม ที่มาจาก “หัวยักษ์ที่มีเขี้ยว” โดยเขี้ยวนั้นเรียกว่า   “สือยง”  เจ้าเมืองในสมัยโบราณจะใช้กริชด้ามนี้เมื่อขึ้นบัลลังก์ แต่แล้ววัฒนธรรม “...
2016-09-16 11:05
Harapankampong
(Harapankampong)
                   เปาะวอ ฉันรู้จักชื่อของเขา ผ่านเยาวชน ในชมรม Hakam โรงเรียนกาบังพิทยาคม    ย้อนกลับไปตอนกิจกรรมการเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลิเกฮูลู  ทางโครงการได้เชิญ เปาะวอ มาเล่าประวัติศาสตร์ของ ลิเกฮูลู ด้วยความเป็นกันเอง มีสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลิเกฮูลู...
2016-08-30 21:29
Harapankampong
(Harapankampong)
               วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 นาที  เป็นเวลานัดหมายในการลงพื้นที่เพื่อวาดแผนที่เดินดิน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆคือ วาดแผนที่เดินดินในชุมชนและ ตามหาผู้ที่สามารถสอนมโนราห์และเล่นมโนราห์ได้  การลงพื้นที่ครั้งนี้ เราใช้รถยนต์พาเยาวชนลงชุมชนตำบลยุโป...
2016-08-02 15:47

Pages