Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  อ่าน “แสง น้ำ และรวงข้าว : ทักษะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอื่น”  เราจะอยู่ร่วมกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันอย่างไร   อิมรอน ซาเหาะ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani Forum       เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้เปิดตัวหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจในปีที่ผ่านมา...
2018-01-31 22:58
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
    ความรู้ในพื้นที่สาธารณะกับการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี Knowledge in the Public Sphere and its Supports for Pat(t)ani Peace Process   อิมรอน ซาเหาะ   หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเอเชียปริทัศน์ของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับว่าด้วย “...
2018-01-26 16:16
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  ปริทัศน์หนังสือเพื่อหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2560    อิมรอน ซาเหาะ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani Forum     หลังจากที่ได้เขียนเรื่อง 14 เวทีความรู้สาธารณะโดดเด่นด้านการหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ในปี พ.ศ. 2560 ผู้เขียนจึงได้ลองประมวลอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับเวทีความรู้...
2018-01-09 16:08
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  บทสัมภาษณ์พิเศษ อดีตแกนนำ BRN ต่อประเด็นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี   อิมรอน  ซาเหาะ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani Forum     ต้อนรับการเข้าสู่ปีที่ 14  ของปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงรอบใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี ด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษ Ustaz Faqis ...
2018-01-07 14:36
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  14 เวทีความรู้สาธารณะโดดเด่นด้านการหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ในปี พ.ศ. 2560   อิมรอน  ซาเหาะ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani Forum            ในปี 2560 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นอีกปีที่พื้นที่สาธารณะของชายแดนใต้/...
2018-01-04 21:25
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  ปาฐกถาพิเศษ “โรเบิรต อัลบริตตัน กับการวิจัยด้านการเมืองไทยและชายแดนใต้/ปาตานี” โดย ดันแคน แมคคาร์โก   อิมรอน  ซาเหาะ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani Forum   .   ในงานรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิรต อัลบริตตัน : นักรัฐศาสตร์อเมริกันที่มีคุณูปการทางวิชาการต่อสังคมไทยและชายแดนใต้/ปาตานี เมื่อวันที่ 15...
2017-12-21 20:19
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  บทบาทของศาสนิกชนในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี   อิมรอน  ซาเหาะ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani Forum ในงานเสวนา “บทบาทคนนอกพื้นที่ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้” เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา...
2017-12-13 21:28
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  “ความรู้คือทางออกของปัญหา เพราะปัญหาเกิดจากความไม่รู้”   ปาฐกถาสุดท้ายของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี   อิมรอน ซาเหาะ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani Forum ขอบคุณภาพจาก Insani และไฟล์เสียงจาก Wartani     ในงานเปิดตัวสถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI)...
2017-12-13 20:30
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  ดูหนัง “City of Ghosts” ฟังเสวนาพลังแห่งการสื่อสารของนักข่าวพลเมืองในพื้นที่สงคราม   อิมรอน ซาเหาะ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani Forum        เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับ...
2017-11-11 19:29
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  Bilim ve Sanat Vakfı : ประสบการณ์การก่อร่างและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมทางความคิดของตุรกี   อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani Forum            เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้องค์กรหลายองค์กรในประเทศตุรกี...
2017-11-08 09:37

Pages