IPS_PSU
(Institute for Peace Studies - PSU)
    เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา บุคลากรสถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ โดย อาจารย์โชคชัย วงษ์ตานี คุณเกศฤดี บุญรัตน์ และ นักศึกษา ทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่า ของสถาบันฯ ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในงาน TED Talk ซึ่งถือเป็นงาน TED Talk ครั้งแรกของภาคใต้ โดยที่ TED...
2017-11-14 11:04
IPS_PSU
(Institute for Peace Studies - PSU)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 สถาบันสันติศึกษาขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้   ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ 1.นายอติรุจ ดือเระ รร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา 2....
2017-08-04 20:54
IPS_PSU
(Institute for Peace Studies - PSU)
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ส่งผลงานการประกวดสุนทรพจน์ หรือ คลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 (3rd Olive Branch Awards 2017) ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์สันติภาพ”...
2017-06-08 14:43
IPS_PSU
(Institute for Peace Studies - PSU)
  "ในเวทีรับฟังความคิดเห็น ค1 ต้องระบุประเด็นสำคัญที่ต้องศึกษาโดยเฉพาะประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ต้องศึกษา ประเด็นเรื่องคลีนเทคโนโลยีซึ่งต้องไปศึกษา ค2 ควรมีประเด็นที่ห่วงใยในเรื่องที่ศึกษา คือ ต้องมีข้อมูลว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น กลายเป็นการแจกยา แจกข้าวสาร น้ำยาล้างจาน...
2017-05-05 11:22
IPS_PSU
(Institute for Peace Studies - PSU)
  ประกาศสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B1Ksp6fBaJAUWGVyZnlzUVNKVEE/view หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร...074-289-463 หรือ E-mail : niwadee.s@psu.ac....
2017-04-04 09:28
IPS_PSU
(Institute for Peace Studies - PSU)
งานแสดงภาพถ่าย ชมภาพยนตร์สารคดี และเสวนาชีวิตชาวโรฮิงยาในประเทศไทย   เรียบเรียงโดย : มุลยานา ดะอุแม,IPS           เมื่อวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากร การเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ...
2016-11-16 08:15

Pages