Islam and Peacebuilding
(Islam&Peacebuilding)
  บัดชา ข่าน (ช่วง 1921-1924) ตอน ฆาตกรตัวอันตราย   ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่     "คนๆ หนึ่ง ย่อมเกิดการเรียนรู้จากการได้สัมผัสความทุกข์ทรมาน ฉันสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉัน หากฉันเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย...
2016-11-21 14:17
Islam and Peacebuilding
(Islam&Peacebuilding)
  บัดชา ข่าน ตอน บันทึกในกรงขัง และการยืนต่อหน้าผู้อธรรม   ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่     ผลจากการส่งสารซอรี่-อู๊ดอู๊ด ไปให้ทางการอังกฤษ และบัดชา ข่าน ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมงานด้านการศึกษาจนขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่อง...
2016-11-17 08:53
Islam and Peacebuilding
(Islam&Peacebuilding)
  ขบวนการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธีของ บัดชา ข่าน   ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่     ก่อนอื่นผมขอเรียนมิตรรักแฟนเพลงที่สนใจติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมเขียนทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นการแปลมาจากหนังสือเล่มเดียวที่ผมได้แนะนำไปนะครับ (หนังสือ...
2016-11-15 20:44
Islam and Peacebuilding
(Islam&Peacebuilding)
  บัดชา ข่าน นำทัพเคลื่อนไหวต่อสู้กับอังกฤษด้วยวิธีอารยะขัดขืน   ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่     เมื่อท่านคานธี ประกาศให้อินเดียต่อสู้เพื่ออิสรภาพในปี 1930 บัดชา ข่าน ได้นำทัพของท่านเคลื่อนไหวต่อสู้กับอังกฤษด้วยวิธีอารยะขัดขืน (civil...
2016-11-09 08:14
Islam and Peacebuilding
(Islam&Peacebuilding)
  ทหารที่ปราศจากอาวุธ (nonviolent army) ของเผ่าปัชตุน (ปาทาน)   ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่     เมื่อปลายทศวรรษ 1920 หลังจากที่ท่านบัดชา ข่าน (อับดุลกัฟฟาร์ ข่าน) ได้ฝึกฝนตัวเองด้วยการถือศีลอดและบำเพ็ญจิตมุ่งมั่นสู่พระผู้เป็นเจ้า...
2016-11-07 10:12
Islam and Peacebuilding
(Islam&Peacebuilding)
  "บัดชา ข่าน" ทหารที่ไม่ใช้ความรุนแรงของอิสลาม   ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่     Eknath Easwaran ผู้เขียนหนังสือ “ทหารที่ไม่ใช้ความรุนแรงของอิสลาม” (Nonviolent Soldier of Islam) เป็นศาสตราจารย์ทางด้านวรรณคดีอังกฤษ แห่ง University of Nagpur...
2016-11-04 10:18
Islam and Peacebuilding
(Islam&Peacebuilding)
  ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่   ท่ามกลางความรุนแรงอย่างไร้ขีดจำกัดทางจริยธรรมในทุกหนแห่งขณะนี้ ขอฝากจุดยืนของอิสลามต่อจริยธรรมแม้ในยามสงครามเพื่อเตือนสติหรือเป็นข้อคิดให้กับทุกฝ่าย... รายงานโดย อัสว๊าด บิน ซอรี่:...
2016-10-27 21:12
Islam and Peacebuilding
(Islam&Peacebuilding)
สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่     หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เดิมมีชื่อว่า “การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม” ซึ่งได้นำเสนอต่อโครงการปริทรรศน์องค์ความรู้สันติวิธีจากสายธารภูมิปัญญาตะวันออก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล...
2014-05-09 06:58
Islam and Peacebuilding
(Islam&Peacebuilding)
สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่   หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เดิมมีชื่อว่า “การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม” ซึ่งได้นำเสนอต่อโครงการปริทรรศน์องค์ความรู้สันติวิธีจากสายธารภูมิปัญญาตะวันออก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล...
2014-04-23 12:00
Islam and Peacebuilding
(Islam&Peacebuilding)
สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่   หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้เดิมมีชื่อว่า “การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม” ซึ่งได้นำเสนอต่อโครงการปริทรรศน์องค์ความรู้สันติวิธีจากสายธารภูมิปัญญาตะวันออก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล...
2014-04-08 11:17

Pages