manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
My Journey; Transforming Dreams into Actions  http://img5a.flixcart.com/image/book/9/1/3/my-journey-400x400-imadmzzbwr... (ฝันของเด็กบ้านนอก) "อย่าอ่านแค่เรื่องแห่งความสำเร็จ เพราะคุณได้แค่ข้อมูลที่เขาอยากสื่อสาร แต่จงอ่านเรื่องแห่งความล้มเหลว...
2014-12-18 22:33
manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
             สูตรสำเร็จของนักบูรพาคดีเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถทำให้ประเทศมุสลิมเกือบทั้งโลกเป็นประเทศใต้อาณานิคมของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย อินโดนีเซ๊ย หรืออินเดีย และประเทศอื่น ๆ อย่างอียิปต์ หรือ ปากีสถาน ทั้งหมดอยู่ใต้เงาปีกของอาณานิคมผู้ใช้เสาหลักในการศึกษาอิสลามในแบ่งออกเป็น ๓...
2014-12-18 21:55
manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
“ความรุนแรง คืออาวุธของคนอ่อนแอ” -มหาตมะ คานธี- ผู้เขียน   อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม                   ความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังของทุกสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามแต่ ทางออกของมันมีอยู่ไม่กี่ทาง นั่นก็คือ...
2014-11-17 02:34
manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
              ความร้อนแรงของการเมืองในรั้วมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิการ์ เป็นไปอย่างคึกคักเมื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษาได้ออกรณรงค์ในการหาเสียงเพื่อไปสู่เก้าอี้ทางการเมืองในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างน้อยที่สุด เป้าหมายของการเมืองในมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ นั่นก็คือ ...
2014-10-29 22:44
manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
      (source ; http://4.bp.blogspot.com)  “(อย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้) ความขัดแย้ง ไม่ได้เกิดขึ้นจากการลบความแตกต่างหรือความขัดแย้งออกไป                                                                                                 แต่เกิดจากการพยายามอยู่กับความต่าง ภาษา ชาติพันธุ์ ศาสนา ...
2014-10-19 13:01
manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
ผู้เขียน ; อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม “การแก้แค้นคือความจริง                                                                                                                                                                                                         ความสมานฉันท์คือเรื่องเพ้อฝัน...
2014-09-16 11:25
manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
  อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม      “ในทางโลก ไม่มีทางที่ความเกลียดชังจะดับลงได้ด้วยความเกลียดชัง   ด้วยความรักเท่านั้นที่จะสงบความชังลงได้   นี่คือกฎอันเป็นนิรันดร์ ชัยชนะ (การพิชิตยึดครอง) บ่มเพาะความเกลียดชัง         ด้วยผู้แพ้นั้นฝังจมอยู่ในห้วงแห้งความระทมทุกข์       อยู่เหนือชัยชนะหรือพ่ายแพ้...
2014-08-18 12:14
manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
  อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1]           การหาทางรอดของสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกหน่วยของสังคมต้องเดินไปพร้อมกัน ทางรอดของสถานการณ์ไม่ควรพึ่งเฉพาะ รัฐ  / กลุ่มขบวนการ / ครู / ข้าราชการ / นักการเมือง / นักศึกษา         แต่ทั้งหมดควรอยู่ใต้ยุทธศาสตร์ในแบบเดียวกัน...
2014-07-24 16:13
manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] ฉากเปิดของหนัง “Kill Bill” ภาค 1 ผู้กำกับและเขียนบทโดย  Quentin Tarantino นับเป็นเรื่องที่สะท้อนภาพการฆ่าล้างแค้นได้อย่างเหี้ยมโหด สาวผมทองออกตามล่าหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเคยทำร้ายหล่อนเมื่อ 4 ปีก่อน...
2014-07-08 22:19
manmukem
(อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม)
อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] มุสลิมยุโรปกับการตื่นรู้อิสลาม นับตั้งแต่ความท้าทายของโลกตะวันตกและความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดจากโศกนาฏกรรมอันโหดร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ซึ่ง ซัยยิด อิหม่าม อัชชารีฟ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า “...
2014-06-24 17:10

Pages