Mulia Mulyana
(มุลยานา ดะอุแม)
“ISLAM ≠ TERRORIST islamophobia กับการยัดเยียดความรุนแรงทางความคิด”               วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมมุสลิม ร่วมกับ สถาบันฮาลาล และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานสวัสดีอิสลาม ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร Sport Complex  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
2018-02-27 10:26
Mulia Mulyana
(มุลยานา ดะอุแม)
  วงกลม 3 วง กับการเดินทางของผู้ชายที่ชื่อ วรรณสิงห์   มุลยานา ดะอุแม     การเดินทาง กับ การเที่ยว สำหรับพี่สิงห์ ต่างกันยังไง? --------------------------------------   "การไปเที่ยว มันเป็นเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจให้กับตัวเอง แต่การเดินทางสำหรับผมมันเป็นอะไรที่เหนื่อย เหนื่อยกว่ามาก...
2017-08-15 00:01