New Patani Order
(New Patani Order)
  บทสะท้อนต่อแถลงการณ์ลวงโลกฯ ของ กอ.รมน. ภาค 4 สน.   ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง   ขอบคุณภาพจาก http://www.naewna.com   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) น่าจะอธิบายถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ดีกว่านี้แทนการออกแถลงการณ์ที่ให้ชื่อว่า “แถลงการณ์ลวงโลก” “...
2018-03-06 14:02
New Patani Order
(New Patani Order)
'นักวิชาการไทยมุสลิม' ประณามปมคุกคามเสรีภาพสื่อกรณีสั่งปิด Al Jazeera   เครือข่ายกลุ่มนักวิชาการไทยมุสลิม ออกแถลงการณ์ประณามการคุกคามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพสื่อ กรณีซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตร สั่งปิดสำนักข่าว Al Jazeera จากเหตุการณ์ปิดล้อมกาตาร์  3 มิ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ...
2017-07-04 18:44
New Patani Order
(New Patani Order)
  สงครามลัทธิ (Sectarian War)   ผศ.ดร. มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   สงครามลัทธิเป็นความขัดแย้งที่น่ากลัว เพราะเป็นความขัดแย้งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความเชื่อทางศาสนา เมื่อเกิดขึ้นแล้วยากจะยุติ...
2017-06-07 21:37
New Patani Order
(New Patani Order)
ความรุนแรง: มุมมองทางสังคมศาสตร์และเทววิทยาอิสลาม   ชวนอ่าน·29 เมษายน 2017 เอกสารประกอบการบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยยัรมูก ประเทศจอร์แดน ผศ.ดร. มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง “People say ‘no peace without justice’. But this is a very dangerous statement, because...
2017-04-29 23:27
New Patani Order
(New Patani Order)
  ความเกี่ยวพันทางสังคมของการขอบคุณ (ชูโกร์) ต่ออัลเลาะห์ (Social implications of Man’s thankfulness to Allah) (เอกสารปรับปรุงการบรรยายในงานรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) ณ สถานฑูตมาเลเซีย 6 เมษายน 2560)   ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง  ...
2017-04-17 22:09
New Patani Order
(New Patani Order)
  จดหมายส่วนตัวถึงอาจารย์อันธิฌาและทีมงานสร้างสารคดีห้องเรียนเพศวิถี   ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับอาจารย์และเพื่อนร่วมงานร้านหนังสือบูคูหลังจากที่ไทย พีบีเอส ได้นำเสนอสารคดี ก(ล)างเมือง ตอนห้องเรียนเพศวิถี ทำให้ผมเกิดความตระหนกเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อเกิดการโต้เถียงจนค่อยๆ...
2017-02-14 09:09
New Patani Order
(New Patani Order)
ทำความเข้าใจการประท้วงในอินโดนีเซีย: การเมืองของความเถรตรงทางศาสนา     ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง   The harm inflicted on religion by those who defend it improperly is greater than the harm caused by those who attack it properly (Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah, p.11)   “...
2016-11-15 19:42
New Patani Order
(New Patani Order)
  อิสลามกับประชาธิปไตย: บทสะท้อนเบื้องต้น   ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง        บทนำ เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าอิสลาม (Islam) ไม่ใช่ประชาธิปไตย (Democracy) และในทางกลับกันประชาธิปไตยก็ไม่ใช่อิสลาม อีกทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าอิสลามและสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยก็มาจากคุณค่า (Values) และจักรวาลทัศน์ (...
2016-08-30 11:30
New Patani Order
(New Patani Order)
  ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง  คณะรัฐศาสตร์ ม. รามคำแหง     มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ เช่น oxford ล้วนเติบโตมาจาก โรงเรียนสอนศาสนา (religious seminary) เมื่อมีการปฎิรูปทางความคิดในยุโรป วิธีการเรียนการสอนศาสนา ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากอธิบายปรากฎการณ์ด้วยศาสนาหรือพระเจ้า (theology - textual)...
2016-03-28 22:40
New Patani Order
(New Patani Order)
มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง[1] “ชาวพุทธ (ในแคว้น คูราซาน) ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางและเอื้อเฟื้อที่สุดในบรรดาผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ ทั้งนี้เนื่องจากศาสดาของพวกเขา (พระพุทธเจ้า) ได้สอนพวกเขาไว้ว่า บาปใหญ่ที่สุดที่แม้แต่จะคิดก็ไม่ควร (ไม่ต้องพูดถึงการลงมือกระทำมันจริงๆ) นั่นคือ...
2015-03-25 13:33

Pages