PAW
(PAW)
ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้มีเหตุความรุนแรงถี่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุระเบิดที่ส่งผลให้มีบริสุทธิ์เสียชีวิตและบาดเจ็บ หรือการใช้กฎหมายพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐอันส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุย...
2018-02-18 10:23
PAW
(PAW)
  แถลงการณ์ด่วนพิเศษ     คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ และองค์กรภาคประชาสังคม 25 ตุลาคม 2559 ณ ตลาดโต้รุ่ง อ. เมือง จ. ปัตตานี_______       ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุด กับครอบครัวผู้เสียชีวิต _ป้าสมพร ขุนทะกะพันธ์ และขอวิงวอน ภาวนาให้ผู้บาดเจ็บนับสามสิบคน ปลอดภัย และมีจิตใจที่เข้มแข็ง...
2016-10-25 10:05
PAW
(PAW)
    อ่าน ข้อเสนอเชิงนโยบาย  "พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงชายแดนใต้"  โดย คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้      ดาวน์โหลด             
2016-09-01 12:22
PAW
(PAW)
แถลงการณ์ ข้อเสนอของคณะทำงานวาระผู้หญิงฯ ขอให้ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” เป็นวาระบนโต๊ะพูดคุย               ตามที่ทราบกันแล้วว่า วันที่ 2 ก.ย. 2559 นี้ จะมีการสานต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ สภาชูรอแห่งปาตานี (MARA PATANI)...
2016-09-01 11:44
PAW
(PAW)
  จดหมายเปิดผนึก ถึง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า                                                                               1 กรกฎาคม 2559   เรื่อง      ขอพิจารณาให้ยุติการดำเนินคดี นักสิทธิมนุษยชน 3 คน เรียน      ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า                                    ...
2016-07-02 16:05
PAW
(PAW)
คำประกาศเจตนารมณ์และแถลงการณ์ ฉบับที่ 3 คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เนื่องในวาระครบรอบหนึ่งปีของการจัดตั้ง 28 เมษายน 2559 ว่าด้วยข้อเสนอเรื่อง “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและทุกคน” =========================               คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ( Women’s  Agenda  for  Peace /  PAW ) ...
2016-04-28 10:08
PAW
(PAW)
  แถลงการณ์ ฉบับที่ 2 คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ เนื่องในโอกาส วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล “ เรื่อง  ข้อเสนอว่าด้วยพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง” วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา...
2015-11-26 12:12