People College
(วิทยาลัยประชาชน People's College)
องค์กรมุสลิม ปัตตานี ร่วมกันจัดงานต้อนรับปีใหม่อิสลาม องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจับมือ กับตาดีกา อบจ คณะกรรมการอิสลาม ต้อนรับปีใหม่ร่วมกัน หวังสร้างความเข็งแข็ง เพิ่มความสามัคคีในองค์กร เริ่มปีใหม่ในสิ่งทีดีๆ     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554  ตรงกับวันที่ 1  เดือนมูฮัมรัม ฮ.ศ.1433  ...
2011-11-26 19:36
People College
(วิทยาลัยประชาชน People's College)
ผลการเลือกเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มวาดะห์ ยังได้รับความไว้วางใจจาก อิหม่านครองพื้นที่ ทั้ง ยะลาและปัตตานี ส่วนนราธิวาส ทีม บาบอแม เพื่อไทย คึก พลาดแค่ 4 ที่นั้ง กรุงเทพ ทีม สมัย เจริญช่าง ส.ส.ประชาธิปัตย์ ยังชนะตามเดิม           ในเวลา 9.00 น....
2011-11-25 15:54
People College
(วิทยาลัยประชาชน People's College)
วิทยาลัยประชาชน(people college) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ นราธิวาส   สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ปริมาณน้ำท่า ระดับน้ำในลุ่มแม่น้ำ 3 สายหลัก ดังนี้ ลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก -จุดวัดสะพานลันตู อ.สุไหงโก-ลก ระดับน้ำ 9.68 ม.สูงกว่าตลิ่ง 1.48 ม. -จุดวัดบ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง ระดับน้ำ 23.95 ม....
2011-11-24 22:24
People College
(วิทยาลัยประชาชน People's College)
พรก.ฉุกเฉิน กับ ทางออกชายแดนใต้      (ภาพ  http://th.macmuslim.com/?p=313)            การออกพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถาการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น แม้ว่าเป็นเรื่องภายในและเป็นอำนาจอธิปไตยของไทยที่จะออกกฎหมายดังกล่าว แต่โดยที่พระราชกำหนดดังกล่าว...
2011-11-24 15:48
People College
(วิทยาลัยประชาชน People's College)
         เกมการเมืองที่น่าสนใจในเวลานี้ คงไม่ใช่กระแสการเมือง ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านที่กำลังถกเถียงในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่เป็นเกมการเมืองในการเลือกสรรประมุขคนใหม่ของศาสนาอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ "คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด" ที่จะมีการเลือกตั้งพร้อมกันทั้ง 38 จังหวัดทั่วประเทศ...
2011-11-23 22:34
People College
(วิทยาลัยประชาชน People's College)
         มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก และขอความสันติจงมีแด่ท่านนบีมูฮัมหมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บรรดาเครือญาติ บรรดาซอฮาบะฮ์ และตลอดจนผู้ปฏิบัติตามแนวทางของท่าน          คำว่า ฮิจเราะห์ นั้น คือ...
2011-11-22 22:45
People College
(วิทยาลัยประชาชน People's College)
วิทยาลัยประชาชนเกิดจากการร่วมกลุ่มนักพัฒนา นักวิชาการ และเยาวชนที่เคยเป็นอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่เคยผ่านการอบรมเรื่องกฎหมาย การอบรมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม จากหลายๆองค์กรที่เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ mso-fareast-font-family:"...
2011-11-21 13:23
People College
(วิทยาลัยประชาชน People's College)
เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2554เครือข่ายพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ วิทยาลัยประชาชน (people college) ผู้นำแห่งการแปรเปลี่ยนสู่สันติภาพ ได้จัดเสวนา ในหัวข้อ “สังคมมลายูปาตานีภายใต้นโยบายรัฐไทย” โดย อาจารย์ ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ...
2011-11-17 09:05
People College
(วิทยาลัยประชาชน People's College)
  mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">        minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">วิทยาลัยประชาชน ( mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">People college ) ภายใต้...
2011-11-12 19:52

Pages