POSBO
(POSBO)
วันที่ 2 มีนาคม 2560 สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO) ขอประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุและกลุ่มคนที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ที่ใช้อาวุธปืนกราดยิงรถนักเรียนโรงเรียนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อันเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณ ไร้มนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลักมนุษยธรรม...
2017-03-02 22:19
POSBO
(POSBO)
    แถลงการณ์สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ที่ ๘/๒๕๕๙เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรง และเรียกร้องเพื่อยุติการใช้วัตถุระเบิดในพื้นที่สาธารณะ--------------------------------------- จากเหตุการณ์วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ นาฬิกา ที่ผ่านมา มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ณ ร้านก๋วยเตี๋ยว "เบิ้ม...
2016-10-25 09:34
POSBO
(POSBO)
แถลงการณ์สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรง และเรียกร้องเพื่อยุติการใช้วัตถุระเบิดในพื้นที่สาธารณะ ---------------------------------------             จากเหตุการณ์วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๑๘ นาฬิกา ที่ผ่านมา...
2016-04-26 00:40
POSBO
(POSBO)
ผู้นำชุมชนกับกระบวนการสร้างสันติภาพ The Community Leaders for the Peace Process (CLPP)   ณ ห้องจาบังติกอ โรงแรมซี เอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2559   จัดโดย... สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO)        
2016-03-16 11:49
POSBO
(POSBO)
แถลงการณ์สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรง และทำลายพื้นที่ปลอดภัยในสถานพยาบาล ---------------------------------------             จากเหตุการณ์วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เกิดเหตุความรุนแรงหลายเหตุการณ์และต่อเนื่องหลายพื้นที่ในอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส...
2016-03-16 00:04
POSBO
(POSBO)
แถลงการณ์สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ---------------------------------------             จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เวลา ๐๕.๒๐ นาฬิกา มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนพก ขนาด ๙ มม. ยิงนายฉัตรชัย แซ่ทอง อายุ ๕๕ ปี...
2016-03-05 22:57
POSBO
(POSBO)
แถลงการณ์สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง  เพื่อการสร้างกระบวนการสันติภาพหรือสันติสุข ---------------------------------------                  ด้วยความขัดแย้งทางความคิด จนนำมาสู่การใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    ...
2016-03-05 22:54
POSBO
(POSBO)
แถลงการณ์สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง ขอเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ---------------------------------------             ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความขัดแย้ง และมีเหตุรุนแรงอันยืดเยื้อยาวนานจนถึงปัจจุบัน...
2016-03-05 22:52

Pages