Shintaro
(Hara Shintaro)
บทความที่มีชื่อ Komentar Berita ที่ลงในบล็อกขององค์กร Deep South Watch เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผานมาเขียนโดย นาย Abu Hafez ซึ่งเป็นบุคคลที่อธิบายตัวเองว่าเป็น “นักต่อสู้ปลดปล่อยปาตานี” บทความชิ้นนี้อธิบายถึงการตีความของการริเริ่มเดือนรอมฎอนสันติสุขจากสายตาของ “นักต่อสู้”...
2013-07-31 01:30
Shintaro
(Hara Shintaro)
ความสงบในเดือนรอมฎอนก็มีอยู่ไม่กี่วัน พื้นที่ความขัดแย้งในปาตานีก็กลับไปสู่สถานการณ์ “ปกติ” ที่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเป็นประจำ  ตอนนี้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็ประณามกันว่า ฝ่ายตรงกันข้ามไม่เคารพข้อตกลงเดือนรอมฎอนสันติสุขที่ประกาศโดยตัวแทนรัฐบาลมาเลเซีย Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim...
2013-07-26 17:14
Shintaro
(Hara Shintaro)
คำแถลงโดย Dato’ Sri Ahmad Zamzami bin Hashim ซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกสำหรับสันติสนทนา (การพูดคุยสันติภาพ) ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กร BRN เกี่ยวกับความเข้าใจว่าด้วยการริเิริ่มเดือนรอมฎอนอันสันติสุขแห่งปี 2013 (Common Understanding Ramadan Peace Initiative 2013) ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ในสังคมไทย ...
2013-07-14 12:57
Shintaro
(Hara Shintaro)
เมื่อคุยเรื่องกระบวนการสันติภาพ ไม่ว่าจะคุยกับชาวบ้าน นักศึกษา นักข่าวหรือนักวิชาการก็ตาม ดูเหมือนว่าหลายๆ คนยังมีความสับสนกับเนื้อหาของคำแถลงการณ์จาก BRN ผ่าน Youtube ฉะนั้นผมขออนุญาตลงข้อสังเกตสั้นๆ เกี่ยวกับข้อเรียกร้องและเงื่อนไขต่างจากฝ่าย BRN  แถลงการณ์ครั้งที่ ๑ และ ๒  ก่อนหน้านี้ ฝ่าย BRN...
2013-07-11 01:20
Shintaro
(Hara Shintaro)
ผมยังจำได้วันปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยผม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่ชานเมืองโตเกียว ชื่อ Keio University ผมสอบติดคณะบริหารนโยบาย (Policy Management) ซึ่งเป็นคณะที่ถูกตั้งสี่ปีก่อนหน้านั้นในวิทยาเขตใหม่ และรุ่นผมเป็นนักศึกษารุ่นที่สี่...
2013-07-04 23:45
Shintaro
(Hara Shintaro)
ในช่วงท้ายๆ ของงานเสวนา มีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งถามบรรดาท่านวิทยากรว่า ฝ่ายรัฐไทยและฝ่าย BRN มีความจริงใจแค่ไหนในกระบวนการสันติภาพ หนึ่งในวิทยากรได้รับเชิญในงานเสวนาดังกล่าวคือ ศ. ดร. ชัยวัตน์ สถาอานันท์ ผมก็อยากฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ท่านก็ให้คำตอบที่ผมไม่คาดคิด...
2013-06-30 23:53
Shintaro
(Hara Shintaro)
ตอนที่ ๑. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขทั้งหมดเจ็ดข้อเพื่อยุติความรุนแรงจากฝ่าย BRN เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผานมา ผมได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมรายการวิทยุ “Dunia Hari Ini” ของ สถานีวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน ซึ่งเป็นรายการที่สร้างประวัติศาสตร์เมื่อนำเสียงสัมภาษณ์ของ อุสตาซ ฮัสซัน ตอยิบ หัวหน้าคณะตัวแทน...
2013-06-27 21:08
Shintaro
(Hara Shintaro)
 แปลโดย ฮาร่า ชินทาโร่     ต้นฉบับภาษามลายู   Pengistiharan Barisan Revolusi Nasional MelayuPatani (B.R.N.) Ke-4 Ustaz Hasan Taib Ketua staf delegasi dan wakil B.R.N.   Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh   Pengistiharan   Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani  ...
2013-06-26 15:51
Shintaro
(Hara Shintaro)
Pengistiharan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (B.R.N.) Ke-4 Ustaz Hasan Taib Ketua staf delegasi dan wakil B.R.N. คำประกาศ แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี JA">(BRN) ครั้งที่ ๔ อุสตาซฮัสซัน ตอยิบ JA"> หัวหน้าคณะพูดคุยและตัวแทน JA">BRN Bismillahirrahmanirrahim....
2013-06-25 01:25
Shintaro
(Hara Shintaro)
มีนักข่าวบางท่านติดต่อผมและถามว่า คิดอย่างไรกับข้อเสนอที่ให้คนในสามจังหวัดเลือกผู้ว่าฯ ผ่านการเลือกตั้ง ตอนนี้ กระบวนการสันติภาพเพิ่งเริ่มต้น อยู่ในระดับการพูดคุยซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การสร้างความไว้วางใจ ฉะนั้น อาจเร็วเกินไปสำหรับฝ่ายรัฐที่จะนำเสนอรูปแบบการปกครองในอนาคต ณ ตรงนี้...
2013-06-16 18:53

Pages