Somboon Khamhang
(Somboon Khamhang)
    แถลงการณ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) หยุดใช้คดีปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน การเดินมิตรภาพของเครือข่าย People Go Network มีเป้าหมายเพื่อการเยี่ยมเยือนเชื่อมร้อยมิตรสหายผู้มีความทุกข์ร้อนที่แตกต่างหลากหลาย อันสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ต่างๆ...
2018-01-24 08:01
Somboon Khamhang
(Somboon Khamhang)
    ต้นเหตุ..ชายแดนใต้ กับปลายทางที่รัฐไทยไม่อยากพูดถึง ทุกครั้งที่เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ แรงกระเพื่อมของสังคม สื่อ และฝ่ายความมั่นคงก็จะมีการเคลื่อนไหวกันครั้งหนึ่ง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณการสูญเสีย หรือความรุ่นแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง...
2018-01-24 07:58
Somboon Khamhang
(Somboon Khamhang)
    บทสรุปเวที “ จริง หรือ เท็จ ไฟฟ้าใต้จะดับ ? “  ถือว่าบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ครับ ไม่ใช่เพราะจำนวน หรือปริมาณของผู้เข้าร่วมที่มีกันล้นห้อง แต่ผมคิดว่ากระแสของภายนอก หรือคนทั่วไปที่อยากจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆเขากระหายอยากจะได้ข้อมูลจริงๆว่า “ไฟฟ้าภาคใต้จะไม่พอจริง หรือไม่ “ เพราะ...
2017-10-11 14:59
Somboon Khamhang
(Somboon Khamhang)
  ทางออกความขัดแย้ง "ท่าเรือน้ำลึกปากบารา" ในมุมคิดของ อ.หุดดีน อุสมา นักวิชาการท้องถิ่น ผู้น่าเคารพนับถือ และตรงไปตรงมาในความคิด     ผมได้เรียบเรียงความคิดของ อาจารย์หุดดีนจากการสนทนากันของกลุ่มสื่อสารหนึ่งในโลกออนไลน์ จึงคิดว่าน่าจะนำมาเผยแพร่ ขยายความให้พวกเรา...
2017-06-03 16:19
Somboon Khamhang
(Somboon Khamhang)
    "จักแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความรัก และศรัทธาร่วมกัน" “ จะอีกร้อยคดี...ก็ไม่สามารถหยุดเราได้ “ เป็นคำที่ออกมาจากปากของวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี หนึ่งในผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา เพื่อจะบอกว่าเรื่องแค่นี้คงไม่สามารถยับยั้งความคิด และความเชื่อของเราได้...
2017-05-31 23:30
Somboon Khamhang
(Somboon Khamhang)
  ลุงตู่ตั้ง 4 คำถามต่อประชาชนด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์ หรือมีวาระซ่อนเร้น   โดย สมบูรณ์ คำแหง ที่ปรึกษา กป.อพช.ใต้     ผมขอออกตัวเล็กน้อยก่อนตอบคำถามที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นเพื่อถามประชาชนไทยทั้งประเทศ ด้วยว่า - ผมไม่ได้บ้าจี้ไปตามสถานการณ์...
2017-05-30 09:50
Somboon Khamhang
(Somboon Khamhang)
  สามปีรัฐนาวาประยุทธ์ “ขาลง” จริงหรือ ?   สมบูรณ์ คำแหง นักศึกษาปริญญาโท สถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่     การวิเคราะห์สถานะทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ว่ากำลังอยู่ในห้วง "ขาลง" นั้น เป็นชุดวิเคราะห์ที่ผมอาจจะไม่เห็นด้วยนัก เพราะการยืนหยัดอยู่ในรัฐนาวาลำนี้ได้นานถึงสามปีของนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา...
2017-05-28 11:42
Somboon Khamhang
(Somboon Khamhang)
จดหมายเปิดผนึก ถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบุคลากรในองค์กรทุกท่าน เรื่อง ขอให้รักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และอุดมการณ์ขององค์กรผู้คุ้มครองสิทธิอย่างแท้จริง ในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่คลุกคลีอยู่กับผู้ถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆ...
2017-04-11 11:10
Somboon Khamhang
(Somboon Khamhang)
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจหมอผู้ปกป้องสุขภาวะของประชาชน หรือผู้ทำลายความมั่นคงของชาติ ? เป็นที่ร่ำรืออย่างหนาหูว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ได้ส่งสัญญาณกดดันไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา...
2017-04-06 10:43

Pages