supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
  เรื่องเล่าจากฟินแลนด์ ตอนที่ 1 : เป่าก่อนสตาร์ท   นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ     ชายหนุ่มคนนี้มีอาชีพเป็นพนักงานขับรถ ทุกครั้งที่จะออกรถเขามีขั้นตอนหนึ่งที่ต้องทำ คือหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เป่า หลังจากเอาเก็บไว้ข้างที่นั่งคนขับก็ออกรถเดินทางต่อไป...
2017-09-21 10:25
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
    ผมไปร่วมการประชุมตรวจสอบการละเมิดสิทธิกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ มีหลายฝ่ายทั้ง สผ. กฟผ. ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถูกเชิญมาร่วมให้ข้อมูลและมากันเกือบครบถ้วน ผลการตรวจสอบนั้น...
2017-09-15 14:15
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
    ว่าด้วยวาทกรรม "คนนอกอย่ามาเกือกที่เทพา" ความจริงผมชอบมากนะครับป้ายนี้ ในทางยุทธศาสตร์การต่อสู้ ป้ายเช่นนี้เป็นประโยชน์ยิ่งกับคนค้านถ่านหิน เพราะแสดงถึงความอับเฉาทางปัญญาของฝ่ายหนุนถ่านหินที่ไม่รู้จะโต้ในประเด็นอย่างไรแล้ว เลยเอาวาทกรรมคนนอกหรือ NGO ห้ามเข้ามาใช้แทน...
2017-09-12 10:01
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
แถลงการณ์คนเทพาสามัคคีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา วันที่ 10 กันยายน 2560 แถลงโดยเครือข่ายคนสงขลาปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ............................   สืบเนื่องจากการที่ผู้มีอำนาจได้พยายามเร่งรัดจะอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาให้ได้โดยเร็วก่อนที่รัฐบาล คสช.จะหมดอำนาจ...
2017-09-11 09:02
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
จากการที่คนมีสีผู้มีอำนาจได้พยายามเร่งรัดจะอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาให้ได้โดยเร็วก่อนที่รัฐบาล คสช.จะหมดอำนาจ ทำให้กระบวนการผลักดันโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพามีความฉ้อฉลมาก โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาคือฐานที่ตั้งสุดท้ายของถ่านหินประเทศไทย นายทุนถ่านหินและ กฟผ....
2017-09-10 09:56
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
ที่ทางและท่าทีของทหารกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ภาพนี้แม้จะเป็นภาพเก่า แต่มีความหมายมากๆ เป็นหลักฐานขั้นดี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่ กฟผ.จัดตั้งเข้าแถวนั่งเก้าอี้พร้อมทีมงานโบกธงชมพูโดยมีนายทหารระดับนายพัน 2 นายจาก มทบ.42 มาร่วมให้กำลังใจ...
2017-09-09 18:03
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
    วัดป่าปากบางเทพาราม วัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเทพา และเป็นวัดแห่งเดียวในตำบลปากบางเทพา ความสงบเย็นและเขียวขจีของวัดป่าต้องเผชิญกับภัยคุกคาม เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาแบบพอดีๆ ตัววัดป่าจะไม่ถูกย้ายออกไป แต่จะมีรั้วติดกับพื้นที่ของบ่อเก็บเถ้าถ่านหินขนาด 760 ไร่...
2017-09-08 12:02
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
    มัสยิดบางหลิง มัสยิดของชุมชนบางหลิง ชุมชนใจกลางพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่ทุกหลังคาเรือนต้องย้ายออกไป ไม่ว่าสมัครใจหรือไม่ก็ตาม หากนำแผนผังของโรงไฟฟ้ามาทาบวาง มัสยิดนี้ก็จะอยู่ตรงกับบ่อเก็บขี้เถ้าขนาด 760 ไร่นั่นเอง มัสยิดแห่งนี้มีชื่ออาหรับคือมัสยิดอัตเตาบะ คนในพื้นที่รู้จักคุ้นเคย...
2017-09-06 13:55
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
  เรากำลังเผชิญกับความท้าทายแห่งศตวรรษ เมื่อรัฐไทยพร้อมทำลายหลักการเพียงเพราะถ่านหิน     วันนี้ 30 สิงหาคม 2560 สผ.กระทรวงทรัพย์ฯ ยกทีมแถลงปกป้อง EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ผ่าน คชก.(คณะกรรมการชำนาญการ)ไปแล้วอย่างค้านกับความรู้สึกของผู้คน เป็น EHIA...
2017-08-30 13:04
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
วิเคราะห์สถานการณ์ร้อนที่เทพา 19 สิงหาคม 2560 การที่ คชก.เห็นชอบอนุมัติผ่าน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาอย่างรวบรัดรีบเร่ง คือสัญญาณชัดของการรวมพลังอำนาจรัฐ+อำนาจทุนบีบบี้ภาคประชาชน เมื่อโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ถูก set zero จนทำให้ต้องเริ่มศึกษาEHIA กันใหม่...
2017-08-20 00:15

Pages