supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
  แถลงการณ์ วันที่ 3 ของการเดิน “ต่อลมหายใจชายแดนใต้” “คนชายแดนใต้ขอกำหนดอนาคตตนเอง ”   ขบวนเดินรณรงค์ “ต่อลมหายใจชายแดนใต้ ได้เดินมาเป็นวันที่ 3 ซึ่งันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมการเดินเพื่อต่อลมหายใจชายแดนใต้ ซึ่งจะปิ้นสุดที่บ้านคลองประดู่ อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา จุดที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา...
2016-04-10 19:46
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
  แถลงการณ์ วันที่ 2 ของการเดิน “ต่อลมหายใจชายแดนใต้” “ยุติภัยถ่านหิน ยุติเงื่อนไขของภัยแทรกซ้อนต่อสันติภาพ”   โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา ขนาดใหญ่ถึง 2,200 เมกะวัตต์ อีกทั้งการปรากฏตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินปานาเระอีกขนาด 1,000 เมกะวัตต์...
2016-04-09 08:17
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
  แถลงการณ์ เชิญชวนพี่น้อง ร่วมเดินเพื่อ “ต่อลมหายใจ คนชายแดนใต้”   โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา โดย กฟผ.และรัฐบาล เป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ถึง 2,200 เมกะวัตต์ ตั้งบนพื้นที่ 3,000 ไร่ ใช้ถ่านหินมาเผาวันละ 23 ล้านกิโลกรัม ใช้น้ำทะเลในกระบวนผลิตวันละ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร...
2016-04-09 08:12
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
ผมไปมาแล้ว ปอเนาะญีฮาด เมื่อเดือนที่ผ่านมา ผมรับรู้ได้ว่า แม้ศาลจะตัดสินอย่างยุติธรรมให้ริบทรัพย์ที่ดินปอเนาะให้เป็นของแผ่นดิน แต่ความสูญเสียมากมายที่ครอบครัวแวมะนอได้รับนั้นก็สร้างความสะเทือนใจและเกิดความรู้สึกเห็นใจของผู้คนในพื้นที่อย่างมาก...
2016-03-19 23:47
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
ตลอด 12 ปีของสถานการณ์ไฟใต้ โรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขได้ทำการดูแลรักษาทุกฝ่ายอย่างเต็มที่โดยไม่มีการเลือกข้าง ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายเคารพในสิทธิของหน่วยบริการสุขภาพและประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการทำให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนทุกฝ่าย ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล...
2016-03-14 00:02
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 มีเวทีคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่มัสยิดบ้านท่าด่าน ใกล้กับโรงเรียนปอเนาะญีฮาดวิทยา ผมไปร่วมเวทีและได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมดูสภาพปอเนาะญ๊ฮาดที่ถูกทิ้งร้างมา 11 ปีนับตั้งแต่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม วันนี้ศาลชั้นต้นตัดสินยึดที่ดินโรงเรียนมาเป็นของรัฐ...
2016-03-01 00:16
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
เมื่อภาคประชาชนชายแดนใต้ในนามเครือข่าย PERMATAMAS และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เดินทางบุกกรุงเทพ เพื่อแสดงเจตนารมย์ ขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จึงเป็นที่มาขอยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559...
2016-02-16 09:54
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
4 เงื่อนไขโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพากับภัยแทรกซ้อนใหม่ต่อสันติสุขชายแดนใต้ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ คำถามสำคัญมากสำหรับชายแดนใต้ในวันนี้คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาจะเป็นเงื่อนไขใหม่ที่กระทบต่อสันติภาพสันติสุขชายแดนใต้หรือไม่ ขบวนธงเขียวกว่า 1,000 คนที่แสดงออกคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเมื่อวันที่ 22 มกราคม...
2016-01-24 11:10
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
เครือข่ายประชาชนจชต.ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ(PERMATAMAS) เป็นองค์กรใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพราะการเข้ามาของโครงการยักษ์ใหญ่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ กฟผ.ได้แอบมาดำเนินการผลักดันโครงการอย่างรีบเร่งและปิดกั้นการมีส่วนร่วมของคนชายแดนใต้ จากการหารือหลายครั้ง ในที่สุดกลุ่ม PERMATAMAS...
2016-01-18 00:53
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
อาจารย์ดิเรก เหมนคร จากโรงเรียนรักษ์อิสลาม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แกนในการคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ได้เขียนจดหมายถึงพี่น้องมุสลิม เพื่อขอให้ร่วมตรวจสอบจดหมายถึงนายกประยุทธ ที่ออกจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าเป็นจดหมายที่จริงเท็จประการใด ดังนี้ จดหมายสันติภาพ ฉบับที่ 2 ...
2015-12-07 00:40

Pages