supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวปัตตานี อย่าให้คนปัตตานีเป็นพลเมืองชั้นสอง เมื่อโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเจตนาทำลืม เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาถ่านหิน เรียนพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีที่เคารพ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ถึง 2,200 เมกาวัตต์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2,960 ไร่ ณ ตำบลปากบางเทพา...
2015-12-01 12:02
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองสงขลา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการของ 6 นักวิชาการ กรณีการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร   เครือข่ายพลเมืองสงขลา ขอให้ คสช.หยุดคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร...
2015-11-22 15:30
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาขนาด 2,200 เมกาวัตต์บนเนื้อที่ 2,960 ไร่แห่งตำบลปากบางเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งห่างจากชายแดนจังหวักปัตตานีไม่ถึง 10 กิโลมตร กำลังมีประเด็นที่อ่อนไหวที่เพิ่งปรากฏต่อสาธารณะหลังจากเวที ค.3 ที่ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมอย่างมาก เพราะเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน...
2015-11-18 00:21
supat hasuwannakit
(Supat Hasuwannakit)
10+2 เหตุผลที่ต้องหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครือข่ายประชาชนปกป้องสงขลาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาด 2,200 เมากาวัตต์ ตั้งบนเนื้อที่ 2,960 ไร่ ริมทะเลตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ใช้ถ่านหินที่อ้างว่าสะอาด จากอินโดนีเซีย...
2015-10-29 12:37

Pages