Thapanee Ietsrichai
(Thapanee)
    เปิดใจ อุสตาสสุกรี ฮารี กับเส้นทางขบวนการ BRN และความหวังสันติภาพปาตานี การเข้าร่วมพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ของขบวนการบีอาร์เอ็น ในกลุ่มมาราปาตานี ถูกตั้งคำถามมาตลอดว่าเป็นตัวจริงที่จะมีบทบาทในการพูดคุยได้จริงหรือไม่ ทำให้แกนนำ บีอาร์เอ็น ที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของมาราปาตานี...
2018-03-26 16:48
Thapanee Ietsrichai
(Thapanee)
  color:#1D2129">สัมภาษณ์ครั้งแรกของแกนนำ BRN ใน Mara Patani อุสตาส สุกรี ฮารี กับการตอกย้ำความไม่มีเอกภาพในกระบวนการสันติภาพของรัฐไทยและความหวังที่จะขอพึ่งพระบารมี ร.10 ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ color:#1D2129">มีความเคลื่อนไหวมาจากกลุ่มมาราปาตานีเรื่องการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย หรือ...
2018-03-25 09:05
Thapanee Ietsrichai
(Thapanee)
#สัมภาษณ์ครั้งแรกของอุสตาสสุกรีแกนนำบีอาร์เอ็นในมาราปาตานี อุสตาสสุกรี ฮารี หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฝ่ายมาราปาตานี ซึ่งเป็นแกนนำ BRN ในมาราปาตานี ยืนยันว่าเป็นตัวจริงในโต๊ะพูดคุยกับรัฐไทย ซึ่งเห็นด้วยกับแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติภาพ และเชื่อมั่นในพระบารมีของรัชกาลที่ 10...
2018-03-23 22:06
Thapanee Ietsrichai
(Thapanee)
สำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำว่าปัจจุบันทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี     พลตรีสิทธิ ตระกูลวงศ์ เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้...
2018-03-18 12:36
Thapanee Ietsrichai
(Thapanee)
หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลปัจจุบันคือต้องการเปลี่ยนการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงมาเป็นแนวทางสันติวิธี ซึ่งประชาชนคือ ผู้ได้รับประโยชน์และเป็นคำตอบสำคัญของการแก้ปัญหา พลเอกอักษรา เกิดผล...
2018-03-15 11:02
Thapanee Ietsrichai
(Thapanee)
    ผลกระทบชาวพุทธจากเหตุไม่สงบชายแดนใต้   เหตุลอบวางระเบิดจนเกิดไฟไหม้บ้านและร้านค้าของนางสุปราณี เพชรวิไล ชาวอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็นเหตุรุนแรงครั้งที่สองในรอบ 2 ปี ที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเจตนาขับไล่ให้ออกจากพื้นที่หรือเลิกอาชีพค้าขาย...
2018-03-06 14:14
Thapanee Ietsrichai
(Thapanee)
    OIC สนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ   ผู้แทนองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC ชื่นชมนโยบายและความพยายามของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพที่กำลังดำเนินการอยู่โดยมีประเทศมาเลเซีย...
2018-03-04 14:00
Thapanee Ietsrichai
(Thapanee)
    5 ปีการพูดคุยสันติภาพชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีการทำข้อตกลงเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการบีอาร์เอ็น ซึ่งถือเป็นการพูดคุยอย่างเป็นทางการครั้งแรก นับจากเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ขอตกลงในครั้งนั้นถูกยกเลิกไป เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่...
2018-03-01 14:36
Thapanee Ietsrichai
(Thapanee)
    ท่าที มารา ปาตานี ต่อการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย กลุ่ม มารา ปาตานี เปิดเผยเหตุผลที่เห็นด้วย ข้อตกลงกำหนดพื้นที่ปลอดภัย หรือ Safety Zone ร่วมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทย ที่จะนำร่องอำเภอแรกให้เป็นผลสำเร็จภายในปีนี้ หากทั้งสองฝ่ายรับรองข้อตกลงนี้ ก็คาดว่าจะเปิดศูนย์ประสานงานหรือ Safe House...
2018-02-26 09:06
Thapanee Ietsrichai
(Thapanee)
    เปิด Safe House ศูนย์ประสานงานกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ในขณะที่เหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังมีความพยายามในการพูดคุยกับกลุ่มผู้คิดต่างเพื่อแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่รัฐบาลได้พูดคุยกับกลุ่มมาราปาตานี มากว่า 3 ปี...
2018-02-25 09:23

Pages