Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา  Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur             ด้วย พระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ...
2016-03-15 11:23
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  รายงานโดยอุสตาซอับดุชชะกูรบินชาฟอีดินอะ กระบวนการสร้างสันติภาพมีความสำคัญมาก การยกระดับการศึกษาคนในพื้นที่ชายเเดนใต้มีความสำคัญไม่เเพ้กระบวนการพูดคุยที่มีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยการช่วยประสานระหว่างรัฐกับ MARA ในช่วงเวลา 4-6 กุมภาพันธ์2559 ทาง ศ.ดร.ดาโต๊ะมูซา ได้นำคณบดีทุกคณะ...
2016-02-23 10:10
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)                ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน             วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๒๐ น. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี...
2016-02-05 13:43
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)      ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน                ช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาอินโดนีเซียหลายมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งชาติ  ...
2016-02-01 10:45
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน  เมื่อเวลา 11.15 น. วันพฤหัสที่ 14 มกราคม 2559  เกิดเหตุระเบิดและกราดยิง กลางกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ...
2016-01-21 11:04
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)  ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผูทรงเมตตา ปราณีเสมอ ขอความสันติ แด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน     https://www.facebook.com/islamization.education/photos/a.975509992494491...   การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21...
2016-01-15 22:05
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมูฮัมมัด ความหมายของ "เมาลิด"          "เมาลิด" เป็นคำนามในภาษาอาหรับที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ ซึ่งหากจะแปลความหมายในประโยคใดๆ ที่เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่นั้น...
2016-01-10 14:05
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)    ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน 29 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30 น. ศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกายกฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นายในคดีกักขังหน่วงเหนี่ยว...
2016-01-07 14:26
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
เรียบเรียงโดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)             ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน             พื้นที่ปลอดภัย"Safety Zone" ...
2015-12-27 19:17
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)                         ด้วย พระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์พระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน             เมื่อเวลา 06.30 น....
2015-12-21 14:17

Pages