Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
จดหมายวิงวอนขอความเป็นธรรม ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องทุกท่าน        เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ (วันอีดิลฟิตรี) เวลา ๑๑.๓๐ น. (โดยประมาณ) เหตุเกิดที่หมู่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้มีรถยนตร์ (ไม่ทราบประเภท) เฉี่ยวชนนายศอและห์ ยูโซ๊ะ (ครูโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา...
2017-06-28 11:15
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
ของขวัญวันอีดที่กาตาร์ได้รับจากเพื่อนอาหรับ   โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur     ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด...
2017-06-26 11:42
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจหรือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คลิก)   โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) คณะผู้วิจัย กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur    ...
2017-06-22 16:39
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
วิกฤตตะวันออกกลางควรใช้กระบวนการทางการทูต   โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur   ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด...
2017-06-10 04:39
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  มุสลิมกับการโฆษณา รีเจนซี “จากฟ้าประทานให้ 2017” ผ่านสื่อสาธารณะ   โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur          ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ...
2017-06-01 08:53
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  วิสัยทัศน์บริหารวัฒนธรรมดีของผู้ว่าจังหวัดสงขลาและนายอำเภอจะนะก็ได้ใจไปครึ่ง   โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur            ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ...
2017-05-26 08:57
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
รัฐควรดำเนินการอย่างไรหลังครูตาดีกาโดนอุ้ม   โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur   ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ...
2017-05-19 20:37
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
                                            ค่ายภาษานำจริยธรรม     โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)   กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur...
2017-05-16 21:55
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  ระเบิดBIG-C ทำไมจึงอยากฟังแถลงการณ์ขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN)   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur            ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ...
2017-05-10 17:14
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
วะกัฟความดีที่ไม่สิ้นสุดอย่าทำให้ประชาชนผิดหวัง   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur            ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ...
2017-05-08 14:28

Pages