Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  ข้อสอบโอเนตกับข้อสอบของอัลลอฮฺ     อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้, ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ...
2017-02-04 21:06
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลานักบริหารความหวังคนจะนะ     อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้, ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลาShukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur  color:#1D2129"...
2016-11-06 11:01
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  เเพ้ด้านมวลชน   โดย : อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ) ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้        Shukur2003@yahoo.co.uk     เหตุการณ์รุนเเรง2 พ.ย.59 มีทั้งเผาที่ส่วนบุคคล สาธารณูปโภคสาธารณะ...
2016-11-04 20:00
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  สตรีมุสลิมกับการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ตามหลักการอิสลาม   เรียบเรียงโดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ) [1]   ขอบคุณภาพจาก www.psu10725.com               ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก...
2016-10-30 09:48
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  ถอดบทเรียน TriPEACE via ASEAN Muslim Societies ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน   โดย : อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ) ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้        Shukur2003@yahoo.co.uk http://www.oknation.net/blog/...
2016-10-28 08:21
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  ปุตราจายา 25 ตุลาคม 2559 - พื้นที่ปลอดภัย หรือเซฟตี้โซน เป็นประเด็นสำคัญที่ได้ถูกหยิบมาถกมาคุยบนโต๊ะเจรจาการพูดคุยสันติสุขรอบใหม่ระหว่างคณะการพูดคุยรัฐบาลไทยและคณะการพูดคุยมาราปาตานีที่นี่วันนี้...
2016-10-25 15:22
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลืออัคคีภัยครอบครัวนักเรียนยากจน   โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)  กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา  Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur             ด้วย...
2016-10-20 15:47
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  อีกก้าวความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทยกับโรงเรียนเอกชนนานาชาติมาเลเซีย-สิงคโปร์   รายงานโดย อับดุลสุโก ดินอะ เเละนายซากีย์ เริงสมุทร     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมเเละคณะจากโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาบูรณาการจากจังหวัดสงขลา...
2016-10-17 11:10
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
    ชื่นชมสำนักงานจุฬาราชมนตรีส่วนหน้าและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ทำงานเชิงรุกเพื่อเเก้ความสับสนให้ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/คนทั่วไป.... 15/10/59 ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. ภ.4 (สน.) ที่ค่ายสิรินธร เพื่อวางกรอบกิจกรรมในการถวายอาลัยแด่ในหลวงมิให้ขัดแย้งกับหลักศาสนา โดยมีผู้แทนทั้งสามศาสนาเข้าร่วม...
2016-10-16 18:08
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  อย่านำท่านนบีฯ มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้.....    โดย อับดุลกอเดร มัสเเหละ     ทำไมมุสลิมไทยถึงกล่าวขวัญถึงพระราชกรณียกิจของ "ในหลวง" ด้วยความชื่นชมยินดี   มันมีหลายเหตุผล อันแรกคือ มุสลิมอยู่กับระบบพระมหากษัติย์มายาวนาน มุสลิมร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนไทยทุกความเชื่อมาตั้งแต่ในอดีต  ...
2016-10-15 13:40

Pages