Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  เหตุจลาจลในเรือนจำปัตตานี : อันวาร์คือวีรบุรุษหนุ่มผู้ต่อสู้กระบวนการสันติภาพด้วยสันติวิธีทั้งในและนอกเรือนจำ   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ)   ขอบคุณภาพจาก http://www.thairath.co.th/media/EyWwB5WUGTbmAkBx8op6MqRttkcVHvULvioqaIkn...          ...
2016-07-18 14:24
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  บทเรียนรอมฎอน : การก่อการร้ายกับดอกผลสำหรับผู้ทำดี   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur   ภาพจาก http://en.sindonews.com...
2016-07-06 15:26
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  ทุกคนมีสิทธิได้ผลบุญค่ำคืนอัลก็อดรฺและอย่าทำสิ่งงมงาย   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur   ขอบคุณภาพจาก http://www....
2016-07-02 09:46
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  ช่วยขอพรต่อ 3 นักสิทธิมนุษยชนที่ถูกฟ้อง (10 วันสุดท้ายรอมฎอน)   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur             ตามที่รัฐฟ้อง 3...
2016-06-25 13:58
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  GT200 : ผู้โดนคดีใครจะรับผิดชอบและรับผิดชอบอย่างไร   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur   ขอบคุณภาพจาก http://www.thaivisa.com/...
2016-06-21 17:08
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  ความจำเป็นนักวิชาการ องค์ภาคประชาสังคมชายแดนใต้กับการสังเกตการณ์ลงประชามติ   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ)  กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้  Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur           ด้วย พระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ...
2016-05-30 21:18
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
ข้อกังวลชายแดนใต้ต่อการอุดหนุนของรัฐบาลต่อไปในการหนุนเสริมการศึกษาภาคบังคับ   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ)  ที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้, ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา  Shukur2003@...
2016-05-24 08:21
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
"คู่มือแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (สำหรับพลเมืองไทยมุสลิม)"   สำคัญยิ่งในบริบทสังคมต่างวัฒนธรรม สังคมและศาสนาอิสลาม   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ)  ประธานคณะกรรมการร่างคู่มือ กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ...
2016-04-29 09:11
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
  แถลงการณ์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา กรณีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีรถไฟจะนะ จ.สงขลา     ท่านสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน   ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีรถไฟอำเภอจะนะ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 17.30 น. ที่ผ่านมา ทำให้ผู้เสียชีวิต 2 ราย...
2016-04-12 20:21
Ustaz Shukur
(Ustaz Shukur)
คลื่นมหาชนและยอดบริจาคสูงลิ่วแสดงนัยยะอะไรทางการเมืองเรื่องกระบวนการสันติภาพ   อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก ดินอะ)  กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้, ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur            ...
2016-03-19 23:10

Pages