Wisoot Binlateh
(Wisoot Binlateh)
    การล่วงละเมิดมัสยิดคือการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมุสลิม ซึ่งต้องตอบโต้ด้วยการญิฮาด ในหนังสือ نيل الأوطار كتاب الجهاد والسير باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام ระบุหะดีษลำดับที่3316, 3317 มีใจความว่า ท่านรอซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม นั้น...
2017-12-08 10:18
Wisoot Binlateh
(Wisoot Binlateh)
  แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรีขอประณามกรณีการวางระเบิดห้างบิ๊กซี จังหวัดปัตตานี จนเป็นเหตุให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ  
2017-05-11 14:33
Wisoot Binlateh
(Wisoot Binlateh)
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเสียหายเพราะนักการเมืองและผู้บริหารไม่ใช่เพราะระบบอิสลาม   ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ[1]     ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องอยู่คู่ประเทศไทย เพื่อแสดงว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินทองของพหุวัฒนธรรมที่ผู้คนทุกวัฒนธรรมต่างมีพื้นที่ของตนเองในการแสดงออกตามความเชื่อถือศรัทธาของตน...
2017-04-24 20:59
Wisoot Binlateh
(Wisoot Binlateh)
  ความเป็นไทยในกรอบแห่งอิสลาม ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ[1]   ขอบคุณภาพจาก www.sameaf.mfa.go.th/   ๑.   ความเป็นไทยกับความเป็นมุสลิม คนไทย  หมายถึงคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า ประเทศไทย เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งบังคับใช้ในรัฐไทย คนไทยอาจนับถือศาสนาต่างกันได้...
2016-11-03 22:37
Wisoot Binlateh
(Wisoot Binlateh)
  การไว้ทุกข์ในวิถีชีวิตมุสลิม   ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้     ชีวิตหนึ่งเมื่อเกิดมา ย่อมเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆหลากหลายนานา ทั้งสุข ทุกข์ ร้อน หนาว หัวเราะ ร่ำไห้ สมหวังบ้าง ผิดหวังบ้าง เป็นธรมดา เช่นเดียวกับเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับ...
2016-10-20 15:33