DiaBlog Highlight || บล็อกไฮไลท์

Benar News Thai's picture
  การเจรจาสันติสุขชายแดนใต้สะดุด เพราะข้อเรียกร้องของกลุ่มก่อความไม่สงบ   บทวิเคราะห์โดย ดอน ปาทาน ยะลา ทหารไทยยืนมองเด็กชาวมุสลิมเล่นฮูลาฮูป...
The CAP's picture
    #ริซกีรีวิว งานเสวนาวิชาการ "วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ" เมื่อคืนที่ผ่านมา   วิทยากรร่วมเสวนา 1.รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 2.ว่าที่ ดร....
Imron Sahoh's picture
    ความรู้ในพื้นที่สาธารณะกับการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี Knowledge in the Public Sphere and its Supports for Pat(t)ani Peace...
Imron Sahoh's picture
  Bilim ve Sanat Vakfı : ประสบการณ์การก่อร่างและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมทางความคิดของตุรกี   อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani...

DiaBlog Most View || บล็อกเด่น

โลแกน เดมิร ยูฮันนัน's picture
  ทำไมอาณาจักร “ออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิมจึงล่มสลาย ?   by abdullahyu What led to the decline of the Ottoman Empire?     “...
DeepSouthWatch's picture
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี   เหตุการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง...
jaruwut.songmuang's picture
โดย ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   ศตวรรษที่ 21 กลายเป็นโจทย์สำคัญสำหรับในหลายๆ เรื่อง...
mharicy's picture
คำถาม เพราะเหตุใดจึงต้องคลุมฮิญาบ(ผ้าคลุมผม) อิสลามถือว่าทั้งหญิงและชายเกิดมาเท่าเทียมกันมิไช่หรือ? แล้วเหตุใดจึงกำหนดกฏเกณฑ์เฉพาะสตรี...
DSW Database's picture
Summary of Incidents in Southern Thailand, MAY 2020 (Deep South Watch Database) Data as of  June 5, 2020 12.00 PM DOWNLOAD https://dswdatabase.info/?...

Recent Blog || บล็อกล่าสุด

Padtheera Anna Narkurairattana's picture
2018-03-18 12:06
คู่มือการมีส่วนร่วมของพลเมือง: บทเรียนจากยูเครนถึงไทย[1] ในกระแสตรวจจับคอรัปชั่น   พัทธ์ธีรา...
Ustaz Shukur's picture
2018-03-18 11:59
  การฑูตนานาชาติผ่านปอเนาะ   อับดุลสุโก ดินอะ ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา...
The CAP's picture
2018-03-17 20:51
    #เปิดลงทะเบียนและรบกวนอ่านให้จบน่ะทุกท่าน ............................................ The CAP...
FT MEDIA's picture
2018-03-15 09:49
“… ค่ำคืนเอ๋ย จงก้าวไปให้ช้าลง จนกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้ ได้หยั่งรากและแตกหน่อ...
Nasib PATANI's picture
2018-03-14 20:49
  วิพากษ์กระบวนการสันติภาพ/สันติสุขร่วมสมัย   ตูแวดานียา ตูแวแมแง  ...
Halal Institute of PSU's picture
2018-03-13 17:08
บทบาทของชะรีอะห์ภิบาล (Shariah Governance) ในสถาบันการเงินอิสลาม โดย ดร. ธวัช...
Harapankampong's picture
2018-03-12 17:00
                  ทุกเซนติเมตร ทุกตารางเมตร ก่อตัวกันเพื่อเป็นบ้านหนึ่งหลัง...
Harapankampong's picture
2018-03-12 16:59
                  ทุกเซนติเมตร ทุกตารางเมตร ก่อตัวกันเพื่อเป็นบ้านหนึ่งหลัง...
Halal CU PTN's picture
2018-03-12 10:14
  14 ปีกับการสาบสูญของเพื่อนที่รักยิ่งคนหนึ่ง   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     วันที่ 12 มีนาคม 2561...
Benar News Thai's picture
2018-03-12 10:09
เทสโก้ โลตัส รับซื้อลองกองจากเกษตรกรชายแดนใต้   มารียัม อัฮหมัดปัตตานี...
Benar News Thai's picture
2018-03-12 10:06
  สตรีชายแดนใต้ขอร่วมรณรงค์เพื่อสันติสุขในพื้นที่   มารียัม อัฮหมัดปัตตานี น.ส.ปาตีเมาะ...
Benar News Thai's picture
2018-03-12 10:03
สามจังหวัดชายแดนใต้ หาหนทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี   มารียัม อัฮหมัด และมาตาฮารี...
Revivalist's picture
2018-03-09 22:02
Free Tariq Ramadan from Detention: An Open Letter from a Muslim Academic Community in Thailand...
Ustaz Shukur's picture
2018-03-09 16:36
อีกโมเดลในข้อเสนอแนะโครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ...
wevoice's picture
2018-03-09 11:21
ตอนที่ font-weight:normal">18 เมื่อภรรยาไม่อยู่บ้าน ตอนที่ 1   ในตอนนี้...
wevoice's picture
2018-03-09 11:13
ตอนที่ font-weight:normal">17 ผลกระทบ ก่อนศาลยกฟ้อง ในตอนนี้...
wevoice's picture
2018-03-09 11:10
ตอนที่ 16 เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย “ครอบครัวสาลีมะห์ ” ในตอนนี้...
wevoice's picture
2018-03-08 12:23
ตอนที่ 15 แนะนำชุมชนที่ได้รับผลกระทบ “กูจิงลือปะ” ในตอนนี้...
wevoice's picture
2018-03-08 12:21
ตอนที่ 14 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อครอบครัวได้รับผลกระทบ ในตอนนี้...
wevoice's picture
2018-03-08 12:18
ตอนที่ 13 สานเสวนาสร้างความเข้มแข็งให้ผู้หญิงและชุมชน ในตอนนี้...
wevoice's picture
2018-03-08 12:14
ตอนที่ 12 ร่วมด้วยช่วยกันจัดสานเสวนาชุมชน ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องผู้นำในชุมชนยุโป อ.เมือง จ.ยะลา...
Shintaro's picture
2018-03-06 19:35
Pernyataan Bersama Jaringan Adhoc untuk Melindungi Hak Sivil dan Kebebasan Bersuara   HENTIKAN...
Thapanee Ietsrichai's picture
2018-03-06 14:14
    ผลกระทบชาวพุทธจากเหตุไม่สงบชายแดนใต้   เหตุลอบวางระเบิดจนเกิดไฟไหม้บ้านและร้านค้าของนางสุปราณี...
Benar News Thai's picture
2018-03-06 14:08
  วันนักข่าว: ประชาชนหวังสื่อพูดและค้นหาความจริงแทนชาวบ้าน   นนทรัฐ ไผ่เจริญ กรุงเทพฯ ...
New Patani Order's picture
2018-03-06 14:02
  บทสะท้อนต่อแถลงการณ์ลวงโลกฯ ของ กอ.รมน. ภาค 4 สน.   ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง  ...
Thapanee Ietsrichai's picture
2018-03-04 14:00
    OIC สนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ   ผู้แทนองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC...
Ustaz Shukur's picture
2018-03-04 13:53
  เชิญชวนทุกภาคส่วนเปรียบเทียบสองเเถลงการณ์ระหว่างเครือภาคประชาสังคมกับรัฐว่าใครหลอกประชาชน  ...

Pages