DiaBlog Highlight || บล็อกไฮไลท์

Benar News Thai's picture
  การเจรจาสันติสุขชายแดนใต้สะดุด เพราะข้อเรียกร้องของกลุ่มก่อความไม่สงบ   บทวิเคราะห์โดย ดอน ปาทาน ยะลา ทหารไทยยืนมองเด็กชาวมุสลิมเล่นฮูลาฮูป...
The CAP's picture
    #ริซกีรีวิว งานเสวนาวิชาการ "วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ" เมื่อคืนที่ผ่านมา   วิทยากรร่วมเสวนา 1.รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 2.ว่าที่ ดร....
Imron Sahoh's picture
    ความรู้ในพื้นที่สาธารณะกับการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี Knowledge in the Public Sphere and its Supports for Pat(t)ani Peace...
Imron Sahoh's picture
  Bilim ve Sanat Vakfı : ประสบการณ์การก่อร่างและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมทางความคิดของตุรกี   อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์ เผยแพร่ครั้งแรกที่ Patani...

DiaBlog Most View || บล็อกเด่น

โลแกน เดมิร ยูฮันนัน's picture
  ทำไมอาณาจักร “ออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิมจึงล่มสลาย ?   by abdullahyu What led to the decline of the Ottoman Empire?     “...
DeepSouthWatch's picture
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี   เหตุการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง...
jaruwut.songmuang's picture
โดย ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   ศตวรรษที่ 21 กลายเป็นโจทย์สำคัญสำหรับในหลายๆ เรื่อง...
mharicy's picture
คำถาม เพราะเหตุใดจึงต้องคลุมฮิญาบ(ผ้าคลุมผม) อิสลามถือว่าทั้งหญิงและชายเกิดมาเท่าเทียมกันมิไช่หรือ? แล้วเหตุใดจึงกำหนดกฏเกณฑ์เฉพาะสตรี...
DSW Database's picture
Summary of Incidents in Southern Thailand, MAY 2020 (Deep South Watch Database) Data as of  June 5, 2020 12.00 PM DOWNLOAD https://dswdatabase.info/?...

Recent Blog || บล็อกล่าสุด

Prae's picture
2008-07-11 09:51
  แพร ศิริศักดิ์ดำเกิงภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   เช้าวันพืชมงคลที่ผ่านมา (...
Samatcha's picture
2008-07-03 08:50
สมัชชา นิลปัทม์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้www.deepsouthwatch.org    เมื่อกล่าวชื่อ ‘ตนกูบีรอ...
Samatcha's picture
2008-06-20 01:48
  สมัชชา นิลปัทม์   วิชาการด้าน "อาณาบริเวณศึกษา" (Area Studies)...
Samatcha's picture
2008-06-06 10:10
  สมัชชา นิลปัทม์           ความรู้เรื่องชายแดนภาคใต้ที่มักถูกวิพากษ์ว่าอยู่ใน ‘ภาวะขาดแคลน'...
Supat's picture
2008-06-02 11:45
เหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยการถอดน๊อตเสาไฟฟ้าแรงสูง ...
Ayub's picture
2008-05-23 00:55
  มูฮำมัดอายุบ ปาทาน  ...
Ayub's picture
2008-05-16 02:34
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน   หากเปรียบเทียบในเชิงยุทธศาสตร์...
Ayub's picture
2008-05-08 21:22
  มูฮำมัดอายุบ ปาทาน               สถานการณ์ชายแดนภาคใต้รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา...
2008-05-02 22:44
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Violence-related...
Ayub's picture
2008-05-02 22:23
  มูฮำมัดอายุบ ปาทาน              ...
Ayub's picture
2008-04-25 09:40
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน   การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ของ กอ.รมน. กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบก...
Padsakorn's picture
2008-04-19 08:56
 ภาสกร จำลองราช ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   เทือกเขาบูโดทอดตัวตามแนวตะเข็บ 3...
Ayub's picture
2008-04-10 21:41
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน   สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ยังคงดำเนินไปตามปกติ...
Ayub's picture
2008-03-21 11:24
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน เหตุการณ์คาร์บอมบ์โรงแรมซีเอสปัตตานี เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา...
Ekkarin's picture
2008-02-23 23:05
  เอกรินทร์ ต่วนศิริ ** ที่มา : จุลสาร SOUTH SEE จัดทำโดยเยาวชนและนักศึกษากลุ่มหนึ่ง...
Ayub's picture
2008-02-15 21:57
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน             ชายแดนภาคใต้ ซึ่งความไม่สงบที่ก่อตัวมากว่า 4 ปี ยังมิอาจบรรเทาลงได้...
Ayub's picture
2008-01-18 11:22
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้...
Ayub's picture
2007-11-24 00:20
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน               บรรยากาศทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้น...
Ayub's picture
2007-11-15 23:42
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน       ระฆังสัญญาณการต่อสู้ทางการเมืองในสนามเลือกตั้งทั่วไปดังขึ้นแล้ว...
Ayub's picture
2007-11-08 22:22
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน      กรณีศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบ ซึ่งถูกกองทัพภาคที่ 4...
Ayub's picture
2007-11-02 22:58
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน       คำพิพากษาของศาล จ.ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ให้กองทัพภาคที่ 4...
Ayub's picture
2007-10-25 23:19
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน   ทันทีที่เหตุผล...
Ayub's picture
2007-10-08 00:55
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน             เกือบจะครบ 4 ปีเต็มแล้วที่สถานการณ์ความรุนแรงชายแดนภาคใต้...
Ayub's picture
2007-09-20 16:57
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน             ระยะเวลากว่า 4 ปี...
Ayub's picture
2007-09-14 19:33
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน   แม้สัญญาณการเลือกตั้งทั่วไปจะเริ่มปรากฏขึ้น...
Ayub's picture
2007-08-31 00:07
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน         สถานการณ์ชายแดนภาคใต้สั่นไหวอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา...
Ayub's picture
2007-08-25 02:41
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน        การลงประชามติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญสำหรับพื้นที่ชายแดนภาคใต้...
Ayub's picture
2007-08-17 14:26
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน ความรุนแรงที่ชายแดนภาคใต้กลับมาให้เห็นถี่ขึ้นมาก...
Ayub's picture
2007-08-10 18:06
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน การรุก-รับทางการทหารของรัฐและกลุ่มก่อความไม่สงบ...
Ayub's picture
2007-08-03 00:57
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน           การระดมกำลังเข้าตรวจค้น กวาดจับ และควบคุมพื้นที่ความรุนแรง...

Pages