DSW Database
(Deep South Watch Database)
   สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2557   โดย ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database) ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น.   บันทึกข้อมูลโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี  ...
2014-05-05 13:48
DSW Database
(Deep South Watch Database)
     สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ color:#C00000">1-31 มีนาคม พ.ศ.2557 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 38...
2014-04-09 10:38
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 18.00 น.    ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 48 ราย บาดเจ็บ 57 ราย...
2014-03-03 11:39
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ.2557 โดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น. (Updated)   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 45 ราย...
2014-02-05 19:12
DSW Database
(Deep South Watch Database)
แผนภูมิแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 - ธันวาคม 2556 ตารางแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 - ธันวาคม 2556 ปี เสียชีวิต...
2014-01-08 16:30
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 23.30 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 125 ราย ไม่ระบุ...
2014-01-06 09:42
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  รายงานเหตุการณ์ระเบิด อ.สะเดา จ.สงขลา ที่มา : ส่วนปฏิบัติการและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางยุทธวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า   เมื่อ 22 ธ.ค. 56 เกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 3 จุด ดังนี้   1. เมื่อเวลา 10.45 น. คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่อง...
2013-12-23 15:22
DSW Database
(Deep South Watch Database)
   สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต color:#C00000">38...
2013-12-11 12:19
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.   คลิกดูภาพขนาดใหญ่     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา    เสียชีวิต 32 ราย  ...
2013-11-02 01:27

Pages