DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ.2557 โดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น. (Updated)   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 45 ราย...
2014-02-05 19:12
DSW Database
(Deep South Watch Database)
แผนภูมิแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 - ธันวาคม 2556 ตารางแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 - ธันวาคม 2556 ปี เสียชีวิต...
2014-01-08 16:30
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 23.30 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 125 ราย ไม่ระบุ...
2014-01-06 09:42
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  รายงานเหตุการณ์ระเบิด อ.สะเดา จ.สงขลา ที่มา : ส่วนปฏิบัติการและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางยุทธวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า   เมื่อ 22 ธ.ค. 56 เกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 3 จุด ดังนี้   1. เมื่อเวลา 10.45 น. คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่อง...
2013-12-23 15:22
DSW Database
(Deep South Watch Database)
   สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต color:#C00000">38...
2013-12-11 12:19
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.   คลิกดูภาพขนาดใหญ่     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา    เสียชีวิต 32 ราย  ...
2013-11-02 01:27
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปรายละเอียดการก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 9 ต.ค.56 (เวลา 08.51 น.) เมื่อ 9 ต.ค. 56 เวลาประมาณ 01.30 - 05.30 ได้รับแจ้งเหตุเบื้องต้นจากข่ายวิทยุ 1. เมื่อ 9 ต.ค. 56 เวลา 01.30 คนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้วัตถุระเบิดแบบขว้างไม่ทราบชนิด ขว้างใส่เรือลาภพงษ์วารี...
2013-10-09 13:05
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 37 ราย พุทธ มุสลิม...
2013-10-03 14:49
DSW Database
(Deep South Watch Database)
     สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน  พ.ศ.2556 เวลา 01.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา   เสียชีวิต 40 ราย บาดเจ็บ 132 ราย พุทธ...
2013-09-02 13:24
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 1.   สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ศักราช 1434 และประกาศให้วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ทำให้มีวันรอมฎอนทั้งสิ้น 29 วัน...
2013-08-22 14:50

Pages