DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2555 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจาแนกตามศาสนา เสียชีวิต 47 ราย บาดเจ็บ 92 ราย ไม่สามารถ...
2012-07-06 19:58
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2555   โดย   ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 12.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา   เสียชีวิต 36 ราย บาดเจ็บ 58 ราย...
2012-06-03 23:17
DSW Database
(Deep South Watch Database)
    สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2555 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 28 ราย บาดเจ็บ 47 ราย ไม่สามารถ...
2012-05-05 14:01
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.2555   โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)   ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 56 ราย บาดเจ็บ 547 ราย ไม่สามารถ...
2012-04-07 16:40
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.00 น.   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา   เสียชีวิต 39 ราย ไม่ระบุ พุทธ มุสลิม...
2012-03-03 13:17
DSW Database
(Deep South Watch Database)
เหตุการณ์ : เมื่อ 9 ก.พ. 55 เวลา 08:15 ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.เมืองปัตตานี ว่าเมื่อเวลา 08:05 คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดบริเวณสี่แยกหน้าสานักงานสาธารณะสุขจังหวัดปัตตานี ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ทำให้ราษฎร ได้รับบาดเจ็บ นำส่ง รพ.ปัตตานี จำนวน 8 คน ทราบชื่อ 1.1  (...
2012-02-09 10:16
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31มกราคม พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.  ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 33 ราย บาดเจ็บ 41 ราย ไม่ระบุ พุทธ มุสลิม...
2012-02-02 20:52
DSW Database
(Deep South Watch Database)
    สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 12.00 น. บันทึกโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา   เสียชีวิต...
2012-01-09 12:29
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554  คนร้ายก่อเหตุความไม่สงบทั้งสิ้น 67 เหตุการณ์ โดยก่อเหตุยิงมากที่สุด 30 เหตุการณ์ รองลงมา เหตุลอบวางระเบิด จำนวน 25 เหตุการณ์และเหตุการณ์อื่นๆ อีก 12 เหตุการณ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 41 ราย บาดเจ็บ 47 ราย...
2011-12-01 13:05
DSW Database
(Deep South Watch Database)
    บึ้ม!โกลกโต้ปราบยาหนัก "วิทยา" เผยเหตุการณ์คาร์บอมที่สุไหงโก-ลก เจ็บทั้งหมด 118 ตาย 3 สาหัส 7 ถูกเปลวไฟคลอก เมื่อ 16 ก.ย. 54 เวลา 1850 ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา 1845 คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดบริเวณบนถนนเจริญเขต ซ.3 เขตเทศบาล อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำนวน 3 จุด...
2011-09-17 07:24

Pages