DSW Database
(Deep South Watch Database)
ฉก.นราธิวาส ๓๘ : รายงานการปฏิบัติเมื่อ ๓๐ ม.ค. ๕๔ เวลา ๑๒๔๕ ฉก.นราธิวาส ๓๘ ขณะชุดซักถามขยายผลนาตัวบุคคลต้องสงสัยที่ให้การรับสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของ ร้อย.ร.๑๕๑๒๑ เมื่อ ๑๙ ม.ค. ๕๔ , ๑๙๐๐ หน่วยได้สนธิกาลัง ๓ ฝ่าย...
2011-01-31 10:53
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จำนวน ๒ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๒๙ ม.ค. ๕๔ เวลา ๑๓๕๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.จะแนะ ว่าเมื่อเวลา ๑๓๒๐ คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดขบวนยานพาหนะกำลังพล ของ ฉก.นราธิวาส ๓๔ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พฤติกรรม ขณะขบวนยานพาหนะกำลังพล ของ ฉก.นราธิวาส ๓๔ ขับมาตามถนนสาย ดุซงญอ...
2011-01-30 13:02
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ในรอบ 7 วัน (วันที่ 22-28 มกราคม 2554) ข้อมูลแสดงจำนวนเหตุการณ์ในรอบ 7 วัน จำแนกรายเหตุการณ์ ประเภทเหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์ จยย.บอมบ์ 1 โจมตี 1 พบศพ 3 ยิง 13 ระเบิด 5 วางระเบิดและซุ่มโจมตี 1 รวม 24 ข้อมูลแสดงจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในรอบ 7 วัน เสียชีวิต 21 คน...
2011-01-29 17:31
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๒ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๒๘ ม.ค. ๕๔ เวลา ๐๖๕๕ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.เมืองปัตตานี ว่าเมื่อเวลา ๐๖๔๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ลอบวางระเบิด ชป.รปภ.พระ ร้อย.สน.ฉก.ปัตตานี ๒๓ ทาให้ จนท. ได้รับบาดเจ็บ จานวน ๕ ราย และพระสงฆ์ ได้รับบาดเจ็บ จานวน ๑ รูป ถูกนาส่ง รพ.ปัตตานี...
2011-01-29 09:20
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.ยะลา ( จำนวน ๒ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๒๗ ม.ค. ๕๔ เวลา ๐๘๐๕ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๐๘๐๐ คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิด รถยนต์กระบะของ จนท.อส.อำเภอเมืองยะลา ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๕ ราย ถูกนำส่ง รพ.ศูนย์ยะลา ดังนี้ ๑.๑ อส.รัตกมล แซ่ว่อง อยู่บ้านเลขที่ ๔๙/...
2011-01-28 14:40
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จำนวน ๒ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๒๖ ม.ค. ๕๔ เวลา ๐๘๒๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๐๗๓๐ คนร้ายจำนวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ยิง อส.มุสตอพา เจ๊ะเอ๊ะ อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๖/๑...
2011-01-28 14:37
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จำนวน ๑ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๕๔ เวลา ๑๑๐๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๑๐๓๘คนร้าย จำนวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย.ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพานะ ใช้อาวุธปืนพกขนาด ๑๑ มม.ประกบยิงราษฎรเสียชีวิต จำนวน ๑ ราย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย ขณะขับขี่รถ...
2011-01-26 10:30
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. เหตุการณ์ : เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๕๔ เวลา ๑๖๕๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.ปะนาเระ ว่าเมื่อเวลา ๑๖๔๕ คนร้ายจำนวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย.ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ประกบยิง อส.ท.สะมะแอ กามา อายุ ๕๐ ปี (อส.อ.ปะนาเระ) อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๓/๒ บ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ ๒ ต....
2011-01-25 21:05
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. เหตุการณ์ : เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๕๔ เวลา ๑๑๐๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๑๐๓๘คนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงราษฎรเสียชีวิต จำนวน ๑ ราย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย ขณะขับขี่รถ จยย.บนถนนสาย ๔๑๖๗ นำส่ง รพ.ไม้แก่น ดังนี้ ๑.น.ส.รอกาย๊ะ มะตามิง...
2011-01-25 12:30
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จำนวน ๓ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๒๔ ม.ค. ๕๔ เวลา ๐๗๐๕ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.กะพ้อ ว่าเมื่อเวลา ๐๖๕๕ คนร้ายจำนวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ประกบยิงนายมะยากี ซือลี อายุ ๓๙ ปี ( ผรส.บ้านแอเก็ง หมู่ที่ ๕ ฯ )...
2011-01-25 08:55

Pages