English

AwanBook 2013-04-18 05:23
อับดุลเลาะห์ วันอะฮ์หมัด Awan Book เหนือสิ่งอื่นใด ความยุติธรรมคือสิ่งจำเป็น ตามที่ได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลไทยกับฝ่ายขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือเรียกอีกอย่างก็คือฝ่ายผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐไทยเองไม่เคยยอมรับการดำรงอยู่ของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนด้วยเหตุผลทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรงกันข้ามที่ฝ่ายรัฐเองมีความพยายามที่จะลดระดับความน่าเชื่อถือ (discredit) และปฏิเสธการดำรงอยู่ของกลุ่มขบวนการมาโดยตลอดจนทำให้สถานการณ์ความรุนแรงกลับมีแนวโน้มเพิ่มระดับความเข้มตามลำดับทั้งสถิติและศักยภาพทางการทหาร...
DSDC 2012-12-11 13:27
Associate Professor Dr. Surachart Bamrungsuk Department of International Relations Faculty of Political Science Chulalongkorn University   Dialogues on Discrepancies by Piyasak Ausup Safe Place in the Future (?) Dystopia Now Utopia Never The Jim Thompson Art Center Bangkok 22 November 2012 to 3 March 2013 “Cities could persist, as they have for thousands of years, only if their advantages offset the disadvantages.” Brendan O’ Flaherty City Economics (2005) ๏ Introduction In the general meaning, a city is an everlasting community space. In the context of social development, we may define a...
ds.japanese 2012-08-23 13:19
Source: สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2555. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ข้อมูล   南部国境県の紛争関連の事件と死傷者(2012年7月1日~7月31日)   信仰宗教別死傷者数 死者数 42人 負傷者数 96人 不明 仏教 イスラーム 不明 仏教 イスラーム 2 20 20 0 68 28   事件数 件種別 事件数 治安撹乱 3 政府職員への業務妨害 7 車両爆弾 3 襲撃 1 基地襲撃 2 銃撃戦 1 包囲、捜索および銃撃戦 3 爆発物発見 2 死体発見 5 銃撃 32 放火 6 爆弾設置 19 爆弾設置および銃撃 1 総計 85 訳者注:政府職員は公務員、契約政府職員を含む。   犠牲者数   死亡 負傷 合計 市民 19 44 63 警察/国境警備隊/特殊部隊 5 11 16 兵士 10 33 43 村落平和維持隊(チョーローボー)/...
ds.japanese 2012-08-14 01:28
Source: http://www.deepsouthwatch.org/node/3430   ラマダン開始後10日間(2012年7月20日~29日)の犠牲者数は過去3年間で最多     2012年7月20日~29日 2011年7月20日~29日 2011年8月1日~10日 死亡者数 負傷者数 死亡者数 負傷者数 死亡者数 負傷者数 市民 8 18 4 5 9 4 警察/国境警察/特殊部隊 5 6 2 0 1 4 兵士 4 13 1 15 1 5 村落平和維持隊(チョーローボー)/防衛ボランティア(オーソー)/市民治安ボランティア(オ-ポーポーロー) 1 0 0 7 1 0 教師/教育関係者 0 0 0 4 1 1 小区長(ガムナン)/村長/副村長 2 0 0 1 0 0 公務員/国営企業社員 0 1 0 1 0 0 契約政府職員 0 0 0 1 1 1 民間企業社員 0 0 1 0 0 0 15歳未満の若年者 0 1 0 3 0 0 犯罪者・容疑者 0...
People College 2012-06-26 01:03
    People College was founded by a group of social development workers, academicians and youth who used to be a human rights volunteer in the Three Southernmost Provinces of Thailand. These groups of people were trained in law enforcement and accessing to justice from many organizations that play role in resolve violent crisis in these provinces.         Target group of People College are youth, students, community leaders who used to be a volunteer and have experience in supporting their communities, including working with those who got affected, by investigation, providing knowledge...
DeepSouthWatch 2011-10-05 17:10
Srisompob Jitpiromsri   Deep South Watch (DSW) Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD) Prince of Songkla University, Pattani Campus   Latest statistics on the situation of unrest in the deep south provinces after the 4 July elections and the holy month of Ramadan of Deep South Watch, Prince of Songkla University, showed the total number of deaths and injuries after more than 7 years (from January 2004 to August 2011) that there were more than 11,074 incidents of unrest, resulting in 12,841 casualties with 4,846 dead and 7,995 injured.   Remark: Download PDF version click...
WeWatch 2011-06-25 12:57
Papan Raksrithong  |  Published in WeWatchBook "In Between; Restive South" Deep South Photojournalism Issue, 2011   หมายเหตุ: อ่านบทความภาคภาษาไทยได้ที่ http://www.wewatch.in.th/blogs/184 **   "...Each human being is an individual, yet we are undoubtedly inter-connected. We realize that the face of a farmer in Arizona says as much about his determined patriotism as the face of a young Kurd rebel. A man who fell under a strange voodoo trance in Togo reflects the faith of those who came to worship the Sun God at Teotihuacan. The beautifully colored lips of an Italian maid reminds us of the...
WeWatch 2011-06-19 23:14
7 Years of Deep South Photographs and 170 Years of Photojournalism on Earth Author : Srisompob Jitpiromsri Translated by  Wit Wichaidit   หมายเหตุ: อ่านบทความภาคภาษาไทยได้ที่ http://www.wewatch.in.th/blogs/182 **     One day on a Parisian street in 1839, on a boulevard named ‘Boulevard du Temple’ (Boulevard du Temple) , a French artist named ‘Louis Jacques Mande Daguerre’ portrayed reality into what was to be known as the photograph for the first time in history.   What makes this picture special was not the buildings, the roads, or the trees that were represented into an objected called a...
wevoice 2011-04-13 07:39
โครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในชายแดนใต้ Fiona Lloyd is a South African journalist who has co-founded the organization "Reporting for Peace", which engages in teaching journalists how to effectively report on conflicts. She is also the co-author of Gender, Conflict & Journalism, a handbook for journalists published by UNESCO, which can be downloaded at http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001439/143925E.pdf Can you introduce yourself? I am Fiona, and I am from Zimbabwe originally but I live in South Africa mostly these days. I work as a journalism trainer...
DeepSouthWatch 2011-04-09 12:14
Apparently making the Southern violence more awe-inspiring moments, the Asia Times Online has posted Anthony Davis’s article on newly opening process of peace talks between Thai authorities and the leaders of some underground movements living abroad.   The article might put in the picture of a turning point of Southern insurgency taking into account the principal components of violence, the PULO and BRN organizations. From now on ‘key issues should now be tabled,’ but the more difficult works for conflict resolution remain to be seen.   The ongoing dialogue could possibly be developed into...

Pages