DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
พิจารณาจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่ให้ดูว่าตลอดกว่า 15 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในสุดชายแดนภาคใต้แห่งนี้มีหน้าตาและแบบแผนอย่างไร? พร้อมเตือนว่าความแปรปรวนของเหตุการณ์นั่นบอกอะไรกับเราบ้าง?   ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ /...
2019-08-16 22:49
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
15 เวทีความรู้สาธารณะโดดเด่นหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ปี พ.ศ. 2561   อิมรอน ซาเหาะ                  หลายปีที่ผ่านมาในช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีมักจะมีบทความที่สรุปประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ออกมาเสมอ...
2019-01-10 17:03
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
แม้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนั้นเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ แต่สำหรับชายแดนใต้ การเลือกตั้งรอบนี้อาจมีความหมายพิเศษหลายเด้ง ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ ชวนกลับมาเพ่งมองความพิเศษที่แตกต่างนี้อย่างจงใจและจริงจัง     ดวงยิหวา อุตรสินธุ์  ...
2018-12-19 12:58
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ฟารีดา ปันจอร์   อาเจะห์ยังคงมีเสน่ห์และน่าค้นหาเรียนรู้เสมอ การเดินทางครั้งนี้แตกต่างไปจากก่อนหน้าตรงที่เราไปในฐานะทีมวิจัยที่พกพาคำถามไปมากมาย เตรียมพบกับผู้คนมากหน้าหลายตา และคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ เราสังเกตเห็นว่าจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย...
2018-09-14 16:21
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
รอมฎอน ปันจอร์   แม้ “ความรุนแรง” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภูมิภาคปาตานีแห่งนี้จะลดน้อยลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ภาพรวมความขัดแย้งทางการเมืองที่ปรากฎโฉมเป็นความรุนแรงนั้นยังคงต่อเนื่องและกำลังขยับเข้าสู่ปีที่ 15 โดยที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีทางออกหรือข้อตกลงใด ๆ ที่ลงตัวอย่างจริงจัง...
2018-08-20 22:14
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี   สหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ กำลังทำเรื่องน่าที่ตื่นเต้นและน่าตกใจหลายอย่าง ในขณะที่เขากำลังสั่งกองทัพอากาศของอเมริกา อังกฤษ...
2018-05-27 15:27
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    การแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 [PEACE SURVEY 3] จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ดาวน์โหลดไฟล์...
2017-09-25 22:44
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี   เหตุการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง และความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยืดเยื้อมานานกว่า 13 ปีแล้ว ยิ่งเวลาผ่านไปความขัดแย้งและความรุนแรงก็ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นระบบ...
2017-07-21 23:23
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. ปัตตานี   เราเริ่มจะรู้จักคำว่า “ข้อมูลขนาดใหญ่” หรือ “Big Data” เมื่อไม่นานมานี้ ความหมายของสิ่งนี้ก็คือทุกสิ่ง ทุกอย่างที่เราทำ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นั้น "จะทิ้งร่องรอยดิจิตอลไว้"...
2017-05-02 19:40
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  เปิดเวทีนานาชาติมุสลิมโลก 40 ประเทศ สัมมนาประเด็นการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ณ ม.อ.ปัตตานี                         วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก 40 ประเทศ...
2017-05-01 16:16

Pages