DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)               การเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านพ้นไปดูจะสำคัญโดดเด่นกว่าการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาหลายประการ เพราะในด้านหนึ่งมันเกิดขึ้นในท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติชนิดที่สังคมการเมืองไทยไม่เคยประสบมาก่อน...
2011-07-19 14:49
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาส ปัตตานี และยะลานั้น มีความแตกต่างทางด้านภาษา ชาติพันธุ์ ศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ต่างจากคนไทยในภูมิภาคส่วนอื่นๆ ของประเทศ...
2011-07-11 18:49
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้       วันที่ 15 มิ.ย. 2554 ที่ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Siam Intelligence Unit ร่วมกับ มูลนิธิสันติชน มูลนิธิฟรีดิช นอมัน...
2011-06-17 23:46
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้             เป็นธรรมดาที่ก่อนการเลือกตั้ง ความเคลื่อนไหวเพื่อถกเถียงถึงภาพอนาคตของบ้านเมืองถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในหลากหลายช่องทาง กล่าวจำเพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อุดมด้วยความขัดแย้งที่รุนแรงมานานนับปี “ปัญหาไฟใต้”...
2011-06-12 22:36
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเหตุ: เผยแพร่ครั้งแรกที่หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และมติชนออนไลน์ ที่ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1306846798&grpid&catid=02&subcatid=0207 วันนี้ต้องถามกันตรงๆ แบบนี้แหละครับว่า...
2011-06-01 13:28
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐของ "คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)" ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารชนในการแถลงข่าวของอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 โดยมุ่งพิจารณาปัญหาของโครงสร้างอำนาจรัฐที่รวมศูนย์อันเป็นต้นตอสำคัญที่ก่อความเหลื่อมล้ำในหลากมิติ ขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตย...
2011-04-20 14:02
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Apparently making the Southern violence more awe-inspiring moments, the Asia Times Online has posted Anthony Davis’s article on newly opening process of peace talks between Thai authorities and the leaders of some underground movements living abroad.   The article might put in the picture of a...
2011-04-09 12:14
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
The Nation's Don Pathan reviews the ongoing talks between the government delegation and two insurgent factions that have played a central role in the Southern conflict to reveal the possibilities as well as dificulties behind the scene. The article brings to the attention the critical ideas of some...
2011-04-07 17:29
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Srisompob JitpiromsriDeep South Watch March 31, 2011 That violence has brought about 12,126 victims within 7 years inevitably makes Thailand’s southernmost region one of the hotspot, most sensitive areas in the world. Monthly statistics of violence during January 2004 to February 1011 have shown...
2011-04-05 07:07
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: รายงานชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดย "คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี" ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สันติวิธีสำหรับสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่นำเสนอต่อสาธารณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 กองบรรณาธิการเห็นว่าเนื้อหาและข้อเสนอของคณะทำงานฯ...
2011-03-31 22:08

Pages