DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ในวงคุยวันสื่อทางเลือกที่ชายแดนใต้ บก.ประชาไทชี้สถานการณ์โลกเปลี่ยน คนใช้ ‘สื่อใหม่’ บนฐานความคิดเรื่องเสรีภาพในการสื่อสารซึ่งท้าทายอำนาจที่เคยครอบงำ แนะสื่อใหม่อาจ “เลือกข้าง” ได้เพราะไม่ยึดติดกับความเป็นวิชาชีพ หากแต่เน้นเสรีภาพที่ “มวลชน” ต้องสื่อสารเอง...
2011-03-14 11:53
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้     “เขาเรียกเราว่าพวกแม่ม่าย ไม่มีสามี พวกมีปัญหา”   “ข้าราชการมองคนต่ำผู้หญิงคนไหนมีปัญหาก็คิดว่าเป็นแม่ม่ายหมดเวลาไปโรงพยาบาลถ้าแต่งตัวไม่ดีจะถูกถามว่าอ่านหนังสือได้ไหมถูกล้อเลียนเอาระเบิดมาไหมอะไรทำนองนี้...”...
2011-03-14 10:45
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  คอลัมน์แฟ้มคดี หนังสือพิมพ์ข่าวสด 27 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 2     ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้กลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจจะมากกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ภายใต้การบริหารของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งประกาศตัวว่าเป็นพรรคของคนใต้ หากจำกันได้ก่อนหน้านี้สมัยเป็นฝ่ายค้าน...
2011-02-27 10:25
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้             ในขณะที่สถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ทวีความระอุขึ้นในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ความพยายามแสวงหาทางออกทางการเมืองผ่านกระบวนการที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งในแง่ของการใช้กำลังเข้าต่อรองและการใช้กฎหมายเข้าจัดการก็ยังคงเดินหน้าทีละก้าว...
2011-02-22 19:09
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 5 วันที่ 24 มกราคม 2554 ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงครั้งล่า บุกถล่มฐานปฏิบัติการพระองค์ดำ สังกัดร้อย ร.15121 ฉก.นราธิวาส 38 ถนนมะรือโบตก-รือเสาะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อย่างเป็นระบบ... กลุ่มผู้ก่อเหตุปล้นปืนไปกว่า 50 กระบอก...
2011-01-25 13:26
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
แวลีเมาะ ปูซู โต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรา ที่มา: http://south.isranews.org/scoop-and-documentary/documentary/678--q-q-.html             การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย หรือที่บรรดาลูกศิษย์และคนใกล้ชิดเรียกกันติดปากว่า “อาจารย์หมอธาดา”...
2011-01-13 22:34
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  กำหนดการเวทีสาธารณะ  “นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความฝันที่จับต้องได้?” องค์กรร่วมจัด: เครือข่ายประชาสังคม 23 องค์กร และเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองเพื่อท้องถิ่น องค์กรร่วมสนับสนุนด้านวิชาการ: สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี –...
2010-12-09 22:44
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ณรรธราวุธ เมืองสุข ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   บทสัมภาษณ์ 5 คำถาม ค้นหาความหมายของ Fundamentalism และ Extremist เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับลิวอิส เอ็ม. ไซมอนส์ (Lewis M. Simons)...
2010-11-19 20:15
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้     เดือนตุลาคม 2553 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเหมือนจะยังอยู่ในความรุนแรง การก่อเหตุด้วยการทำลายชีวิตและทรัพย์สินที่คล้ายจะลดลงในตอนต้นปีที่ผ่านมา กลับมีระดับสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนและกันยายน ในเดือนตุลาคม...
2010-11-14 14:29
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัญญศักดิ์ โสภณวสุ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี       Storm Surge แปลเป็นไทยว่าคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่ง...
2010-11-10 13:20

Pages