DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้     หมายเหตุ: บันทึกการถอดเทปรายการฝ่าวิกฤตการเมืองไทยที่กำลังจะเผยแพร่ทางทีวีไทยเร็วๆ นี้ โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ อ.ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะหา จังหวัดยะลา ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) อ....
2010-04-28 19:37
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Srisompob JitpiromsriDeep South WatchCenter for the Study of Conflict and Cultural Diversity, Prince of Songkla University           The incidents of unrest in the Deep South from January 2004 to January 2010 had happened for six full years. From the database of Deep South Watch, it was fond that...
2010-03-10 00:10
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่มกราคม 2547 ถึง มกราคม 2553 นับรวมได้หกปีเต็มแล้ว จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South...
2010-03-08 16:21
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้                 แม้เสียงสะท้อนจากผู้เล่นคนสำคัญของผู้กุมการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐไทยต่อข้อเสนอการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ในชายแดนภาคใต้ดูจะเป็นไปในทิศทางตั้งข้อกังขาและเน้นย้ำถึง “ความสำเร็จ” ที่ผ่านมาจากมุมมองของตน...
2009-12-30 15:58
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)         ในหัวข้อกล่าวนำที่ชื่อว่า “ทำความเข้าใจการเมืองการปกครองบนความแตกต่างทางอัตลักษณ์” ในระหว่างการสัมมนาวิชาการ “นครปัตตานีภายใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความฝันหรือความจริง” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์...
2009-12-23 17:26
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้                   นอกจากงานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคมที่ผ่านมาจะกลายเป็นเพียงงานสัมมนาวิชาการที่มีแต่เพียงการนำเสนองานบทความวิชาการและการตอบปัญหาของนักวิชาการและนักศึกษาแขนงต่างๆ เพียงเท่านั้น...
2009-12-07 06:24
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้             แม้ข้อเสนอ “นครปัตตานี” จะเป็นแท้งไปในหน้าสื่อมวลชนกระแสหลัก แต่ดูเหมือนว่า “ข้อเสนอทางการเมือง” ชิ้นนี้จะยังคงมีชีวิตชีวาอยู่ในแวดวงประชาคมไฟใต้ จนนำไปสู่การขยับขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง...
2009-11-24 16:49
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้        “เขตปกครองพิเศษ” ในฐานะที่เป็นทางออกของปัญหาความรุนแรงในชายแดนใต้ถูกนำเสนอในพื้นที่สาธารณะขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต่างกับหลายครั้งที่ผ่านมา บริบทของการนำเสนอและปัจจัยแวดล้อมอาจจะแตกต่างกันออกไป เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำเสนอโดยพลเอกเชาวลิต...
2009-11-04 20:24
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)              ในการสัมมนาหัวข้อ “ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ: การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา...
2009-10-18 15:19
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
มาร์ค แอสคิว นักวิจัยอาวุโส สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี           เป็นเวลาเกือบเก้าเดือนแล้วที่พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำได้ก้าวขึ้นมาบริหารประเทศ (ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา)...
2009-10-06 13:58

Pages