DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยุทธศาสตร์สันติวิธีภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ "ต้องสร้างรัฐแห่งความยุติธรรมและสันติให้ได้...
2007-06-24 01:32
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้     การปรากฏตัวของการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนจำนวนหลายพันคนที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวสำคัญที่บ่งบอกถึงโฉมหน้าล่าสุดของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกภาพหนึ่ง...
2007-06-20 20:42
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ตอน 1 : ตัวตน "ม็อบเปอมูดอ" ใน "พื้นที่การเมือง" ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้   การปรากฏตัวของการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนจำนวนหลายพันคนที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา...
2007-06-20 20:32
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ตอน 2 : เปิดฉากต่อรองในหนทาง "สันติวิธี" ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้                       การชุมนุมในครั้งนี้ยุติลงโดยใช้เวลาชุมนุมยืดเยื้อเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ที่มัสยิดกลางปัตตานี ภายหลังการยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ซึ่งอาจแยกแยะเป็นระดับนโยบายถึงครึ่งหนึ่ง ได้แก่...
2007-06-20 20:26
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ตอน 3 : หนุน "พื้นที่การเมือง" ต่อรองอำนาจรัฐ ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้             การอธิบายการชุมนุมที่มีนักศึกษาเป็นแกนนำที่ปัตตานีเมื่อตอนต้นเดือน  อาจมีได้หลายแง่มุม...
2007-06-20 20:12
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ : อ.อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ ดินอะ (อับดุลสุโก ดินอะ) เขียนบทความชิ้นนี้ ต่อเนื่องจากบทความ "สถานการณ์การชันสูตรศพจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้" ของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ซึ่งทางศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ได้นำเผยแผ่ไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา...
2007-06-18 16:02
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ที่มา : ประชาไท   องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ ออกแถลงการณ์ที่ใช้ชื่อว่า "ประเทศไทย : ความหวาดกลัวเข้าปกคลุมการศึกษาในภาคใต้ ครูกลายเป็นเป้าหมายของการสังหารล้างแค้น และความรุนแรง"  (Thailand: Education in the South Engulfed in Fear) ระบุการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนระลอกใหม่ต่อครูและโรงเรียน...
2007-06-18 10:49
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้   อดีต กอส. ชี้ปัญหา 3 จว.ภาคใต้คือ "สถานการณ์สงคราม" รัฐอย่าปล่อยให้ครูแค่เป็นหมากในกระดาน การปกป้องครูจะเป็นตัวชี้ประสิทธิภาพของรัฐ  เผยสมาพันธ์ครูฯ เตรียมนำปัญหาครูใต้เสนอที่ประชุมสภาครูอาเซียน  ด้าน ศธ.ติงหวั่นปัญหาขยายสู่ระดับภูมิภาค...
2007-06-15 18:18
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  Deepsouth Bookazine เป็นโครงการจัดทำหนังสือชุด "เรียนรู้และเข้าใจชายแดนใต้" ตามแผนงานของ ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้  (Intellectual Deep South Watch : IDSW) กำหนดจัดพิมพ์เป็นวาระ รวมทั้งหมด 6 เล่ม เนื้อหาใน Deepsouth Bookazine เล่มที่ 1 นี้ ประกอบด้วย Cover Story (เรื่องจากปก...
2007-06-13 01:44
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ปกรณ์ พึ่งเนตร             แม้ภาครัฐจะ "นิ่ง" อย่างน่าชื่นชมในเหตุการณ์ชุมนุมครั้งใหญ่ที่หน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ภายใต้การนำของศูนย์ประสานงานเครือข่ายนักศึกษาพิทักษ์ประชาชนเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า หลังฉากของความนิ่งที่ว่านั้น...
2007-06-10 19:52

Pages