DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
          ความตายและการจัดการศพในทรรศนะอิสลาม          การตายในทรรศนะอิสลามไม่ได้เป็นความทุกข์  อิสลามถือว่าการตายคือการกลับไปสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า  ความตาย คือ การเปลี่ยนแปลงจากการมีชีวิตที่พร้อมกับร่างกายด้วยการมีชีวิตในโลกต่อไปเหมือนกับการเกิด ...
2007-06-10 18:49
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
วิทยานิพนธ์หัวข้อ "การปฏิบัติการข่าวสาร, ข่าวลือ และแบบแผนพฤติกรรมฝูงชนวุ่นวาย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์โจรนินจาและเหตุการณ์จับนาวิกโยธินในภาคใต้ของประเทศไทย" ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งศึกษาโดย กิ่งอ้อ เล่าฮง มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์...
2007-06-05 22:15
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    ปกรณ์  พึ่งเนตร           เหตุการณ์ชุมนุมปิดล้อมที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีของมวลชนที่เรียกตัวเองว่า "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายนักศึกษาและประชาชน" โดยมีข้อเรียกร้องหลักๆ ให้ถอนทหารและอาสาสมัครทหารพรานทั้งหมดออกจากพื้นที่, ยกเลิกการประกาศเคอร์ฟิว...
2007-06-05 21:57
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ (IDSW)                ภาพรวมสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 40 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2547 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550...
2007-06-04 07:18
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
พล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กล่าวถึงการแก้ปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีข้อสรุป 2 ประการคือ 1) สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะคงตัวในระดับที่เป็นอยู่และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น 2)...
2007-05-31 02:19
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้   ข้อมูลจาก "ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า" (ศปก.ตร.สน.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยในคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้แล้วทั้งสิ้น 36 คดี...
2007-05-31 01:26
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
                            "มีอยู่คดีหนึ่ง มีผู้ชี้เบาะแสให้จับชาวบ้านรายหนึ่ง บอกว่ามีพฤติการณ์น่าสงสัย เมื่อตำรวจไปค้นที่พักก็เจอระเบิด 2 ลูก แต่ผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ใช่ระเบิดของเขา เราก็ตรวจดีเอ็นเอจากคราบเหงื่อบนวัตถุระเบิด ปรากฏว่าไม่ตรงกับดีเอ็นเอของใครในบ้านเลย...
2007-05-28 13:41
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    หมายเหตุ : ข้อเขียนนี้ เป็นบันทึกกึ่งงานสัมภาษณ์ของ อลิสา หาสาเมาะ อาจารย์แผนกวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ต่อการเสียชีวิตของ มะหะหมัดอามีน ซาริคาน หรือ "มะมิง"...
2007-05-21 15:47
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
การเปิดเวทีพบปะกับสื่อมวลชนระดับบรรณาธิการและคอลัมนิสต์ของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นเพียงการทำความเข้าใจกับ "คนข่าว" เกี่ยวกับสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น แต่ พล.อ.สนธิ ยังใช้เวทีนี้เปิด...
2007-05-17 18:22
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้    "ชีวิตที่ยืนบนเหล็กร้อนกลางทะเลเพลิง อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะผลักเขาให้ตายก่อน" คำจำกัดความที่สะท้อนความรู้สึกและวิถีชีวิตของสมาชิกอบต.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยามนี้ การเสียชีวิตของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.ใน 3...
2007-05-02 10:49

Pages