DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
รายงานพิเศษชุด "คนหายในไฟใต้"ตอน 1 โดย ทีมข่าวพิเศษ ผู้จัดการรายวัน ไฟใต้ยังคงคุกรุ่นอยู่อย่างไม่มีท่าทีว่าจะมีสงบได้ง่ายๆ รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่เข้ามาบริหารประเทศแทนรัฐบาลนักการเมืองสามานย์ก็ยังไม่เห็นท่วงท่าว่าจะทำให้เหตุการณ์เฉพาะหน้าสังหารรายวันยุติได้โดยง่ายเช่นกัน...
2006-12-11 21:34
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ ตัวแทนครูจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรีบหามาตรการเพื่อยุติเหตุร้ายรายวันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้  ...
2006-12-11 01:58
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี รายงานความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดสงขลา)ตลอดเกือบสามปี (35 เดือนกว่า) นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 -พฤศจิกายน 2549...
2006-12-11 01:16
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์และความต่อเนื่องของการเมืองแห่งอัตลักษณ์ในยุทธการแย่งชิงประชาชน:  สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 3 ปี ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีบริบทและนัยที่จะต้องทำความเข้าใจความหมายและตีความด้วย ข้อสังเกตที่ควรพิจารณาประการแรกก็คือกลุ่มเป้าหมายของการก่อความรุนแรง...
2006-12-11 00:24
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี รายงานความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดสงขลา) ตลอดเกือบสามปี (35 เดือนกว่า) นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 -...
2006-12-10 16:44
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
"นักวิชาการ-ครู-พระ-นักการเมือง-สื่อมวลชน"ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เปิดวงเสวนา "ชายแดนใต้หลังรัฐบาลใหม่ อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ" ที่ห้อง103 คณะรัฐศาสตร์ มธ. วันที่ 7 ธ.ค.ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป รัฐบาลชั่วคราวภายใต้การนำของพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ...
2006-12-06 19:55
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ที่มา: สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นับจากกรณีปล้นปืนเมื่อคืนวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ที่กองพันพัฒนาที่4 กองทัพภาค4  ที่มีฐานที่ตั้งอยู่ที่อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส  ขยับขึ้นเป็น 1871 ศพ ...
2006-12-06 19:32
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
      โดย อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มา: มติชนรายวัน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10489 สถานีข่าวโทรทัศน์ผ่านดาวเทียน "อัล-จาซีรา อินเตอร์เนชั่นแนล" ซึ่งออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ...
2006-11-28 16:06
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    */ (ลอนดอน, 16 พฤศจิกายน 2549) – ฮิวแมนไรท์วอท์ชกล่าวว่า กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยจะต้องยุติการใช้พลเรือนเป็นเป้าของการโจมตีในการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดน ทั้งนี้ เฉพาะแค่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การโจมตีของผู้ก่อความไม่สงบได้สังหาร...
2006-11-19 03:38
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    ที่มา: สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาบางส่วนของเดือนพฤศจิกายน  ในห้วงวันที่ 1 – 15 พ.ย. 2549 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี...
2006-11-19 03:24

Pages