DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
        ที่มา: สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ป่าเขาอันสลับซับซ้อนและป่าดงดิบอันหนาทึบของเทือกเขาสันกาลาคีรีฝั่งตะวันตก ความกว้างใหญ่ของป่ากินพื้นที่ครอบคลุม หลายอำเภอในจังหวัดยะลา อันได้แก่ อ.ยะหา, อ....
2006-11-06 20:43
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย    “ผมขอโทษแทนรัฐบาลชุดที่แล้ว และขอโทษแทนรัฐบาลนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้ว ผมมาขอโทษแทน ผมอยากยื่นมือออกไปแล้วบอกว่าผมเป็นคนผิด ผมขอกล่าวคำขอโทษด้วยด้วยใจจริง” นี่คือคำกล่าวบนเวทีปาฐกถาพิเศษของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์...
2006-11-02 19:25
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สมัชชา นิลปัทม์สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แม้กระแสการตอบรับต่อแนวทางการแก้ปัญหาของสังคมไทยต่อปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเกือบ 3 ปี  จะยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนก็ตาม...
2006-11-02 13:46
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
เบญจมาศ บุญฤทธิ์ เอกรินทร์ ต่วนศิริ สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย      แม่น้ำตากใบไหลเอื่อย เลื้อยเลาะไปตามฝั่งสตรีวัยกลางคนนางหนึ่งยืนสงบนิ่งอยู่ริมตลิ่ง สายตานางมองไปยังท้องน้ำเบื้องหน้า สายลมแห่งเดือนรอมฎอนพัดแผ่วเบา เงาแดดยามเย็นทอดรำไร  ...
2006-11-02 01:05
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ข่าวการเจรจากับแกนนำขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มปรากฏเป็นระยะในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา และมีความชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ ทว่าในความชัดเจนนั้น แทบจะเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากฝ่ายความมั่นคงของไทยรับรู้และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องราวๆ 1 ปี  ...
2006-11-01 22:19
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หลังใช้เวลาอยู่ค่อนปีในการนำรายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) “เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์” ให้นักวิชาการ ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ความมั่นคง ผู้สนใจติดตามและศึกษาปัญหาภาคใต้ ฯลฯ ได้ร่วมกันวิพากษ์รายงานฉบับดังกล่าว เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องในรายงาน บัดนี้...
2006-11-01 19:00
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
“รายอแน”  เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวมลายูมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นประเพณีที่ไม่มีระบุในศาสนา แต่เป็นวิถีที่มุสลิมในพื้นที่ถือปฏิบัติ หลังจากที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเสร็จสิ้นแล้ว ในศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ถือศีลอดต่ออีก 6 วัน ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 6...
2006-11-01 17:27
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  สถาบันการป้องกันและยุทธศาสตร์ศึกษา ประเทศสิงคโปร์ เปิดเวทีฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้ เพื่อสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในมุมมองของคนพื้นที่ พร้อมสรุปรายงานสัมมนาเสนอรัฐบาลไทย   ดร.โจเซพ ลีเยา นักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคมนี้...
2006-11-01 16:49
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
        ช่วงครึ่งเดือนหลัง(16 -31  ตุลาคม 2549) ที่ผ่านมานั้น มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน และกระจายในทุกพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ทั้งเหตุวางระเบิด ลอบยิง วางเพลิง โปรยตะปูเรือใบ...
2006-11-01 15:50
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐะนะนักวิชาการหลักของศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เคยให้ภาพรวมแล้วครั้งหนึ่งว่า...
2006-10-25 17:24

Pages