DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผศ. ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้  ...
2006-10-25 16:33
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    */ เหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงวันที่ 1 – 15 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม ทั้งยังมีกระแสการเจรจากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่ทางผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่ายได้ให้สัมภาษณ์ จนหลายๆคนรู้สึกว่าใน ช่วง 15 วันแรกของเดือน...
2006-10-19 00:24
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
      */ เหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาบางส่วน ช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน 2549 ( 16 – 30 ก.ย.) ท่ามกลางสถานการณ์การรัฐประหารยึดอำนาจการบริหารประเทศจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีรักษาการ...
2006-10-01 17:32
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    เมื่อวันที่ 15 ก.ย. รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นกล่าวนำ เนื่องในโอกาสเสนอหัวข้อวิจัยเรื่อง ‘ไฟใต้ฤาจะดับ’ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...
2006-09-18 12:45
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
      */ “การก่อเหตุหลายๆ ครั้ง รวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อคืนวานนี้ ทำให้เห็นว่า สามารถเลือกจุดเลือกพื้นที่ก่อการได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะหาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดอ่อนไหวที่สุด ทั้งไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น” ผศ.ศรีสมภพ...
2006-09-17 22:05
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    */ สำหรับความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาบางส่วน ของเดือนกันยายน (1-15 ก.ย.) โดยทั่วไปแล้วลักษณะการก่อเหตุของเดือนนี้ ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ลอบยิงรายวัน ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความถี่ของเหตุการณ์ความในครึ่งแรกของเดือนนี้...
2006-09-16 13:38
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) ได้สร้างฐานข้อมูลวิชาการและให้ความช่วยเหลือผู้สูญเสียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้...
2006-09-15 15:16
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    กำหนดการประชุมวิชาการเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง สถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้”โดย ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวช)ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
2006-09-12 20:14
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
นายภัทระ คำพิทักษ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า การเปิดตัวศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ เป็นผลสืบเนื่องจากการตั้งศูนย์ข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งครบรอบ 1 ปีไปเมื่อวันที่...
2006-09-11 16:58
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ทั้งนี้ข้อมูลสถานการณ์ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลาจากถ้อยแถลงของ น.พ.สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา ตัวแทนจากชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า เมื่อพิจารณาความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าทั้ง 5 อำเภอของสงขลา คือ หาดใหญ่, จะนะ, เทพา, สะบ้าย้อย และนาทวี...
2006-09-11 16:34

Pages