DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความจัดแย้งและความลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ. ปัตตานี         ประชาชนเห็นด้วยกับกระบวนการสันติภาพ?   เมื่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐกับกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างซึ่งเลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ (...
2013-04-16 12:33
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: บทสัมภาษณ์ ‘รอมฎอน ปันจอร์’ ผู้ปฏิบัติการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) ชิ้นนี้ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกที่เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2556 ในชื่อเดิม “ก่อนถึง 'เจรจาสันติภาพ' เส้นทางสานเสวนายังยาวไกล ในมุมคิด 'รอมฎอน ปันจอร์'”...
2013-04-02 04:34
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
    หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้ได้รับการแปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ชื่อ “Death of a Child and the Promises of Peace Dialogue” ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2556...
2013-03-27 13:59
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  คณะทำงานพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน[1]                     หลังจากคลื่นของความรุนแรงปะทุขึ้นในชายแดนใต้/ปาตานีมาเป็นเวลา 9 ปี เรากำลังเข้าสู่ห้วงเวลาสำคัญของความขัดแย้งทางการเมืองที่อาจสืบย้อนกลับไปเป็นเวลานับร้อยปี...
2013-03-10 04:18
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  หมายเหตุ: ในห้วงที่ความขัดแย้งที่ชายแดนใต้/ปาตานีเผชิญกับระลอกคลื่นความรุนแรงที่ทบทวีเพิ่มขึ้นในด้านหนึ่ง แต่ในอีกด้านก็พบว่าการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองเพื่อแข่งขันกันให้ความหมายต่อ ‘สันติภาพ’ ที่แต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มยึดถือก็ประชันขันต่อกันอย่างเข้มข้น...
2013-02-27 03:19
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)             ข้อตกลงกรอบการทำงานว่าด้วย ‘บังซาโมโร’ ซึ่งมีการลงนามระหว่างผู้แทนของรัฐบาลฟิลิปปินส์และผู้แทนของแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (MILF) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555...
2013-02-16 18:26
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  หมายเหตุ: ข้อเขียนข้างล่างนี้เป็นบทเกริ่นนำของรายงาน “สนทนาชายแดนใต้/ปาตานี: บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (ครั้งที่ 1-5)" ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานับปีในการสร้างพื้นที่สร้างสันติภาพจากคนใน (IPP – Insider Peacebuilders Platform)...
2013-01-01 15:35
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
Srisompob Jitpiromsri Deep South Watch Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD), Prince of Songkla University Pattani Campus     The protracted, chronic and intensifying violence   The unrest in the Deep South has reached its 105th month anniversary. From January 2004 to September...
2012-12-23 05:49
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี     ความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังและเข้มข้นยิ่งขึ้น   ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันได้ย่างก้าวเข้า 105 เดือน ถ้านับนับตั้งแต่เดือนมกราคม...
2012-11-02 10:02
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ หมายเหตุ: บทสนทนาดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างวงสนทนานานาชาติ "กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน [PPP: PA(T)TANI PEACE PROCESS IN ASEAN CONTEXT]" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (กรุณาดูกำหนดการ ที่นี่)...
2012-09-27 05:20

Pages