Archives

รวมรายงานชุด ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ
นานาทัศนะนักศึกษามุสลิมไทยในต่างแดน
รวมประเด็นความเคลื่อนไหวตุรกี
แถลงการณ์ ม.อ.ปัตตานีขอยืนยันการเป็นพื้นที่กลางเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ม.อ.ปัตตานี ขอยืนยันการเป็นพื้นที่กลางเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
เชิญร่วมบริจาครอมฎอน 1437
เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวิธี
เอกสารประกอบการแถลงนโยบาย ยุทธ์ศาสตร์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561)
รวมเอกสาร งานแถลงข่าว Peace Survey รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
คู่มือ ต่อต้านการทรมาน
ต่อต้านการทรมาน คู่มือสำหรับผู้พิพากษาและอัยการ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงชายแดนใต้” คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้
พุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่และกลุ่มน้อยในสังคมไทย
ไสตล์บุ๊ค โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้
รวมแถลงการณ์ กรณีปฏิบัติการทางอาวุธในโรงพยาบาลเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
รวมถ้อยแถลงและเอกสารประกอบในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016 "สันติภาพเดินหน้า" (Peace, Moving Forward) [3 ภาษา]
ข้อเรียกร้องที่แอมเนสตี้ยื่นต่อรัฐบาลไทย หลังแถลงรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 2558-2559
ผลการสำรวจในหัวข้อ ประชาธิปไตยและความขัดแย้งในภาคใต้ เมื่อปี 2010 ฉบับภาษาไทย โดยมูลนิธิเอเชีย
รายงานการวิจัย : การประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557 – 2558

Pages