“ความไม่มั่นคงของการย้ายถิ่น: หลากเสียงของแรงงานไร้สิทธิชาวกัมพูชา” ("Precarious Migration; Voices of Undocumented Cambodian Migrants")

DeepSouthWatch's picture

 

“ความไม่มั่นคงของการย้ายถิ่น: หลากเสียงของแรงงานไร้สิทธิชาวกัมพูชา” ("Precarious Migration; Voices of Undocumented Cambodian Migrants")

>>> กิจกรรมงานเสวนาและเปิดตัวหนังสือการ์ตูน

องค์กร SEA-Junction และ กลุ่มแผนงานวิจัยการโยกย้ายถิ่นเพื่อหลีกหนีความยากจน แห่ง University of Sussex ประเทศอังกฤษ จะจัดกิจกรรมเสวนาและเปิดตัวหนังสือการ์ตูนในหัวข้อเกี่ยวเนื่องกับ “แรงงานชาวกัมพูชาและภาวะเสี่ยงของการเป็นแรงงานไร้เอกสารสิทธิ์การทำงาน” ที่ต้องเผชิญภาวะการจ้างงานอันไม่มั่นคงทั้งในประเทศไทย และการประสบกับภาวะความยากจนในประเทศกัมพูชาหลังจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว งานเสวนาและงานวิจัยออกมาในรูปแบบหนังสือการ์ตูน ทำการศึกษาเจาะลึกเข้าไปยังผลกระทบต่อตัวแรงงานด้านความเสี่ยงจากการจ้างงานและครอบครัวแรงงานชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากบริบท “การย้ายกลับ” ประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว

เสวนาโดย ดร. Robert Nurick (Migrating out of Poverty Research Programme Consortium, University of Sussex, UK) Il Oeur (Analyzing Development Issues Centre – ADIC, Phnom Pehn, Cambodia) วันที่ 15 มกราคม 2550 (อาทิตย์) เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ องค์กร SEA Junction (ห้อง 408) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ) *** ในงานจะดำเนินกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษ ***

Thai
Event date: 
Sunday, 15 January, 2017 - 16:30