กำหนดการพิธีวางรากฐาน ศูนย์การค้า Pattani Asean Mall

DeepSouthWatch's picture

 

 

Thai
Event date: 
Tuesday, 10 January, 2017 - 08:30