เอกสารนำเสนอในเวทีสัมมนาวิชาการ "พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี"

DeepSouthWatch's picture
 
เอกสารนำเสนอในเวทีสัมมนาวิชาการ 

"พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี" 

 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี
 
[เวทีนำเสนองานวิจัย]
ถอดบทเรียน 12 ปีพัฒนาการและบทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดทำแผนที่เดินทางของสภาประชาสังคมชายแดนใต้
โดย ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี
 
 
 
[เวทีอภิปรายวิชาการ]
ภาคประชาสังคมกับไทยระยะเปลี่ยนผ่าน: พื้นที่การเมืองความมั่นคงของชีวิต
โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
by Delsy Ronnie, Ph.D., Head of Mission, Nonviolent Peaceforce of the Philippines.
 
 
 
[เวทีเสวนาสาธารณะ]
by Abu Hafez Al-Hakim, Spokesperson of MARA Patani
[ไฟล์บันทึกเสียงนำเสนอ กรุณาดาวน์โหลดก่อนเปิดใช้งาน]
 
 
Thai