เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

DeepSouthWatch's picture
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
 
เรียน  พี่น้องทุกท่าน 
 
          เนื่องด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นวงกว้าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงได้รับ        ความเสียหายเป็นเงินมากกว่า 10 ล้านบาท และต้องปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนด ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนได้รับการบูรณะ ซ่อมแซม พื้นฟู เพื่อกลับมาเปิดการเรียนการสอนโดยเร็ว ทางชมรมและเครือข่าย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ของจังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีดำริที่จะจัดงานกินน้ำชาเล็กๆ เพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 พ.ย. 2553   เวลา 13.00 -17.00 น.  ณ ศูนย์เกษตรทางเลือก ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดยะลา(ใกล้มัสยิดหัวสะพานสะเตง) สำหรับท่านที่ไม่สะดวกจะมาร่วมงานก็สามารถบริจาคผ่านบัญชีโรงเรียนโดยตรงโดยโอนผ่านชื่อบัญชีดังนี้
  1. บัญชีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน
เลขที่บัญชี  368-00-7-8145 
  1. บัญชีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร  สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด ทุกสาขา(หาดใหญ่ ควนลังและ สาขานิพัทธ์อุทิศสงเคราะห์)
เลขที่บัญชี  001-02-01648-0
 
และขอเชิญชวนเครือข่ายผู้ปกครองร่วมมอบเงินและพัฒนาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารในวัน อาทิตย์ ที่ 7 พย. 2553 เวลา 10.00 -17.00 น.
       ขออัลลอฮฺตอบแทนความดีในการเสียสละบนหนทางของพระองค์ด้วยเทอญ
 
Thai
Event date: 
Thursday, 11 November, 2010 - 13:00