วอศ. ปัตตานีเปิดรับบริจากช่วยผู้ประสบภัย

DeepSouthWatch's picture

 

ด่วน ! รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้
บัญชี รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วอศ มอ.ปัตตานี

Thai
Event date: 
Thursday, 11 November, 2010 - 07:00