เชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมถ่ายทอดสด "จิบตาจับตาเจนีวา: เกาะติดสถานการณ์ผู้หญิงในการรายงานซีดอว์ (CEDAW)"

DeepSouthWatch's picture

 

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสนทนาและติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ในกิจกรรม

 

จิบชาจับตาเจนีวา ครั้งที่ 2:

เกาะติดสถานการณ์ผู้หญิงในการรายงานซีดอว์ (CEDAW)

 

13.00 – 18.00 น.
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม  2560
ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมกรุณานำอาหารของว่างและเครื่องดื่มมาร่วมแบ่งปัน
 
13.00 – 14.00    ทำความเข้าใจกลไกซีดอว์ (อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ) และสรุปย่อการรายงานเกี่ยวกับประเทศไทย โดย อัสมะ ตันหยงดาโอะ, พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, อันธิฌา แสงชัย
 
14.00 – 17.00    ร่วมชมการถ่ายทอดสดการประชุมพิจารณารายงานซีดอว์จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน กรุงเจนีวา
 
17.00 – 18.00    เปิดวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อสังเกต ดำเนินรายการโดย ฟารีดา ปันจอร์

 

ร่วมจัดโดย คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW), สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD), มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF), กลุ่มด้วยใจ, องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP), ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) และคณะทำงานปาตานีเพื่อติดตามกลไกระหว่างประเทศ

 

ติดต่อประสานงาน
มัทนี จือนารา 094-5816767

 

 

Thai
Event date: 
Wednesday, 5 July, 2017 - 13:00
Event place: