ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา ชุมชนสันติวิธีกับการเมืองสันติสุขสันติภาพ ปาตานี-ชายแดนใต้

DeepSouthWatch's picture

 

Thai
Event date: 
Monday, 31 July, 2017 - 13:00