กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับตำบลตามวิถีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560

DeepSouthWatch's picture

Thai
Event date: 
Monday, 31 July, 2017 - 08:30