ประมวลการระดมความช่วยเหลือจากองค์กรมุสลิมสู่พี่น้องชาวอีสานรับมืออุทกภัย 2560

DeepSouthWatch's picture

จากเหตุพายุเซินกา จนเป็นเหตุทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสกลนคร และอำเภอสว่างแดนดิน ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังมาหลายวัน ความเดือดร้อนที่ชาวบ้านประสบนี้ได้มีกลุ่มองค์กรมุสลิมเข้าไปช่วยเหลือจำนวนมาก กองบรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้รวบรวมองค์กรที่เข้าไปช่วยเหลือชุมชนในละแวกดังกล่าวดังนี้ 

 

 

 

Thai