บรรยายธรรม "ภาวะผู้นำในการสร้างกำปงตักวา" โดย บาบออิสมาแอ สปันญัง อัลฟาฏอนี

DeepSouthWatch's picture

 

Thai
Event date: 
Monday, 28 August, 2017 - 08:30